Home

Persoonlijkheidsstoornis nao dsm 5 code

DSM-5 Algemene criteria voor een persoonlijkheidsstoornis. A. Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht. Dit patroon komt op 2 (of meer) van de volgende terreinen tot uiting In DSM-5 zijn twee modellen opgenomen voor de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen. Het 'officiële' model dat terug te vinden is in Sectie II - Diagnostische criteria en Codes -, verschilt nauwelijks van dat uit DSM-IV Code CAP-J Stoornis DSM ICD; A305.01: Paranoïde persoonlijkheidsstoornis: 301.0: F60.0: A305.02: Schizoïde persoonlijkheidsstoornis: 301.20: F60.1: A305.03. Op deze pagina leggen we uit waar je last van kunt hebben als je een Andere gespecificeerde- of Ongespecificeerde-persoonlijkheidsstoornis Voorheen werd de andere gespecificeerde-persoonlijkheidsstoornis de persoonlijkheidsstoornis NAO Officiële criteria ongespecificeerde- / andere gespecificeerde-persoonlijkheidsstoornis (DSM-5

De benaming, persoonlijkheidsstoornis NAO dient voor stoornissen in het persoonlijk functioneren die niet voldoen aan de criteria van een van de specifieke persoonlijkheidsstoornissen. Een voorbeeld is de aanwezighei In de 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition' (DSM-5), welke de actuele classificatie van psychische stoornissen bevat, wordt een persoonlijkheidsstoornis omschreven als een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van de verwachtingen binnen de cultuur van de betrokkene, in veel verschillende situaties aanwezig is en hardnekkig is, ontstaat tijdens de adolescentie of op jongvolwassen leeftijd, stabiel is in de tijd en. Kenmerken persoonlijkheidsstoornis NAO. Zoals hierboven al besproken zijn er geen specifieke kenmerken die bij de NAO persoonlijkheidsstoornis horen. Iemand met deze persoonlijkheidsstoornis kan kenmerken van verschillende persoonlijkheidsstoornissen door elkaar hebben of heeft algemene kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis, zoals. Schizotypische persoonlijkheidsstoornis Schizofreniespectrum e.a. psychotische stoornissen Veranderingen in DSM V 5 15 november 2016 . NAO Andere gespecificeerde schizofrenie-spectrumstoornis of andere psychotische in the DSM-5.Schizophrenia Research 150 (2013) 3-10 •N. Tan, J. Van Os:. DSM-5: geen 5 assen meer! Integratie van as II, III en IV, wel relevant somatiek te blijven benoemen As II: persoonlijkheidsstoornissen apart hoofdstuk, net als andere stoornissen, zwakzinnigheid vervangen door Zintellectual disability [ (hoofdstuk neurodevelopmental disorders

GGZ Standaarde

 1. De indeling van de categorie 'persoonlijkheidsstoornissen' in de dsm-5 is identiek gebleven aan die in de dsm-iv , zij het dat deze stoornissen niet meer zijn ondergebracht in een aparte as, maar als één van de overige classificaties in sectie ii ('diagnostic criteria and codes') tussen de neurocognitieve en de parafiele stoornissen
 2. DSM-5 criteria 301.9. Deze classificatie is van toepassing op klinische beelden waarbij symptomen veroorzaken die kenmerkend zijn voor een persoonlijkheidsstoornis klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen, maar die niet volledig voldoen aan de criteria voor een van de stoornissen in de.
 3. DSM-IV-TR DSM-5 1. Paniekstoornis met agorafobie 2. Paniekstoornis zonder agorafobie 3. Agorafobie zonder paniekstoornis in de voorgeschiedenis 4. Specifieke fobie 5. Sociale fobie 6. Obsessieve-compulsieve stoornis 7. Posttraumatische stress-stoornis 8. Acute stress-stoornis 9. Gegeneraliseerde angststoornis 10. Angststoornis door een.
 4. Persoonlijkheidsstoornissen is een categorie van psychische aandoeningen in de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition), welke gekenmerkt wordt door een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht
 5. DSM-5 Online: alles in één Met DSM-5 Online kunt u de vol-ledige inhoud van de DSM-5, met alle stoorniscategorieën, classifica-ties, criteria en ICD-codes raadple-gen. Daarnaast bevat het handige hulpmiddelen zoals beslisbomen voor differentiële diagnostiek, casussen en oefenvragen voor hulpverleners van ieder ervarings-niveau
 6. Persoonlijkheidsstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO) Als er bij jou sprake is van de algemene criteria van een persoonlijkheidsstoornis, zonder dat er voldoende criteria van een specifieke persoonlijkheidsstoornis kunnen worden vastgesteld, spreekt men van een Persoonlijkheidsstoornis Niet Anderszins Omschreven
 7. Het niet vergoeden van de Andere Gespecificeerde Persoonlijkheidsstoornis (in DSM-IV Persoonlijkheidsstoornis NAO) is een slechte zaak. Veel patiënten met een persoonlijkheidsstoornis voldoen niet aan de criteria van een van de specifieke persoonlijkheidsstoornissen, en hebben wel een persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornis NAO behandeling Psychotherapie is bewezen effectief als persoonlijkheidsstoornis NAO behandeling. Deze therapie kan helpen om de diverse verschijnselen van de persoonlijkheidsstoornis NAO te verminderen. De therapeut richt zich met name op communicatieve vaardigheden, het opbouwen van zelfvertrouwen en een betere. Een persoonlijkheidsstoornis is een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door een star en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedragingen die binnen de cultuur van de betrokkene duidelijk afwijken van de verwachtingen. DSM-IV. Antisociale. De persoonlijkheidsstoornissen die vallen onder cluster C hebben vaak kenmerken die worden omschreven als angstig, gespannen en grote mate van controle. Tot dit cluster behoren 3 typen: de afhankelijke, vermijdende en dwangmatige (obsessief-compulsieve) persoonlijkheidsstoornis

DSM-5 Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornisse

 1. alternatief model ontwikkeld door de DSM-5 Personality and Personality Disorder Work Group (het Sectie III-model). Omdat dat laatste nieuw is, zullen we daar uitgebreider bij stilstaan. Belangrijkste veranderingen Sectie II In Sectie II van de DSM-5 werden de algemene criteria voor een persoonlijkheidsstoornis overgenomen uit de DSM-IV-TR
 2. Dit maakt een persoonlijkheidsstoornis soms moeilijk te herkennen. Onderzoek kan uitwijzen of je mogelijk kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis hebt. Cluster A, B en C. Er bestaan volgens het psychiatrisch handboek DSM-5 tien soorten persoonlijkheidsstoornissen. Deze zijn onderverdeeld in 3 clusters
 3. derwaardig te zijn. Tevens zijn mensen met OPS meer dan normaal gevoelig voor kritiek of een negatief oordeel. Mensen met deze aandoening beschouwen zichzelf als sociaal ondergeschikt of onaantrekkelijk.
 4. Persoonlijkheidsstoornissen. Persoonlijkheidsstoornissen (richtlijn 2008) Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving. Psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Psychische klachten in de kindertijd. Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of lichte verstandelijke beperking (LVB

Pas vanaf 2018 wordt er volledig met DSM-5 codes gewerkt. Tot die tijd (van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018) moet je rekening houden met wijzigingen in je werkwijze. Hierna leggen we uit, om welke aanpassingen het gaat. Niet voor elke tot 2017 geldige DSM-IV code is een DSM-5 code beschikbaar. Deze DSM-IV codes Persoonlijkheidsstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO) Persoonlijkheidsstoornissen die eigenlijk niet in te delen zijn krijgen het etiket NAO opgeplakt. Vaak is er sprake van een combinatie van symptomen uit andere stoornissen In de Amerikaanse editie van de DSM-5 staan ook de voor de VS relevante ICD-10-cm-codes. Omdat er nog geen omzettabel bestaat van deze codes naar de internationale ICD-10-codes, zijn ze in de Nederlandse editie weggelaten

Video: A305.x: Persoonlijkheidsstoornissen - Classificatie ..

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis Kenmerken. Afhankelijke mensen zien zichzelf vaak als hulpeloos en minderwaardig. Zij ervaren de steun, bescherming en waardering van meestal één belangrijke ander als de oplossing voor hun probleem. DSM-5 criteria 301.6 Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis - een patroon van gepreoccupeerd bezig zijn met ordelijkheid, perfectionisme en controle. Andere persoonlijkheidsstoornissen. In de DSM-5, diagnostisch handboek voor psychologie, is er een aanvulling binnen de diagnosegroep persoonlijkheidsstoornissen nieuwe DSM-5 diagnoses afwijken van de daadwerkelijk zorgvraagzwaarte van desbetreffende behandeling. h DSM-5 kan niet op basis van ICD-10 codes geregistreerd worden, omdat de vertaaltabel van de NZa alleen opgeleverd is voor de ICD-9 naar DSM-IV vertaling. Voor meer inhoudelijke informatie over DSM-5 en de conversietabel verwijzen we graag naa 3 DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen 2010 Wat komt er in? Hybride model 1. Vijf niveaus van persoonlijkheidsfunctioneren 2. Vijf persoonlijkheidsstoornis prototypen 3. Zes dimensionele domeinen van persoonlijkheidstrekken (met ieder 4 tot 10 trait facetten) 4 De code voor diagnose persoonlijkheidsstoornissen NAO is per 1 januari 2014 gewijzigd. Dat betekent dat de nieuwe code vanaf die datum moet worden gebruikt voor elk nieuw zorgtraject en elke initiële dbc met die diagnose. Vervolg-dbc's met de NAO-diagnose van na 1-1-2014 moeten eveneens worden voorzien van de nieuwe code

Ongespecificeerde-persoonlijkheidsstoornis: je hebt van

In de DSM-5, diagnostisch handboek voor psychologie, is er een aanvulling binnen de diagnosegroep persoonlijkheidsstoornissen. Dit is de diagnose 'persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening' In de DSM-5 zijn persoonlijkheidsstoornissen, ondanks veel discussie vooraf, min of meer ongewijzigd opgenomen in het officiële classificatiegedeelte. In deze cursus leer je werken met het SCID-5-P interview: een semi-gestructureerd interview voor het classificeren van persoonlijkheidsstoornissen This is an alphabetical listing of all DSM-5 diagnoses. If they have ICD-9-CM or ICD-10-CM codes, those are listed, too. There are also numerical ICD-9-CM and numerical ICD-10-CM listings. This listing includes the corrections dated 6/20/13. To order your very own DSM-5, contact American Psychiatric Publishing here or at (800) 368-5777

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) Als gespecialiseerde GGZ-instelling volgt Human Concern de DSM om een eetstoornis zoals boulimia, anorexia of Binge Eating Disorder te diagnosticeren. Dit gebeurt in de intakefase. Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) is een Amerikaans handboek voor de. van psychotische symptomen. De dsm-5 laat de ernstiger vormen van psychotische stoornis (schizofrenie en schizo-affectieve stoornis) uitsluitend diagnosticeren als condi-ties van beperkte duur (korte psychotische stoornis of schizofreniforme stoornis) of minder ernstige condities (schizotypische persoonlijkheidsstoornis, waanstoornis DSM-5 WHITEPAPER Persoonlijkheidsstoornissen Bij persoonlijkheidsstoornissen is sprake van manieren van over zichzelf en anderen denken en voelen die een aanzienlijke negatieve invloed hebben op het functionere Eenvoudig stoornissen en classificatie­criteria opzoeken en bewaren. De basis van DSM‑5 Online wordt gevormd door de volledige inhoud van het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®).Per domein vindt u de stoornissen met onder meer de bijbehorende classificatiecriteria, diagnostische kenmerken, risicofactoren en ICD-codes Soorten persoonlijkheidsstoornissen. De persoonlijkheidsstoornissen zijn ingedeeld in drie clusters: A, B en C. Daarnaast zijn er mensen met persoonlijkheidsstoornissen die niet in één van de drie genoemde clusters zijn in te delen

Persoonlijkheidsstoornissen DSM-5: kenmerken en clusters

Wat is Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) of emotie-regulatiestoornis (ERS) Volgend bericht Borderline Persoonlijkheidsstoornis (Cluster B) in de DSM-5. Meld je aan voor e-mailupdates * indicates required. E-mail * Bekijk eerdere updates. Blogs op onderwerp • DSM-5 'basics', interactieve presentatie over doel, structuur, inhoud en gebruik DSM-5 en verband met Beschrijvende Diagnostiek. O.a. classificatie versus diagnose, etiologie, zorgen om 'overclassificatie', positieve kant van DSM, kritiek, veranderingen t.o.v. DSM-IV-Tr, Beschrijvende Diagnose vertalen naar DSM-5 Als je bij een psycholoog of psychiater komt, krijg je er al snel mee te maken: de DSM-classificatie, oftewel het stempeltje. Dit artikel legt uit wat de DSM is, wat de voor- en nadelen ervan zijn, wat het verschil is tussen een classificatie en een diagnose en een waar je verder nog op kunt letten

Een persoonlijkheidsstoornis kan niet echt worden behandeld, het is niet iets wat te genezen valt. Toch kan psychotherapie je enorme diensten bewijzen.. Een eerste stap daarbij is inzicht krijgen in wie je bent en hoe jij, met je unieke persoonlijkheid, in elkaar steekt DSM 5: sectie II t.o.v. DSM IV Wat is hetzelfde in DSM 5: Wat is anders in DSM 5: Definitie en criteria Geen As II 10 typen PS Met cluster A, B, C Geen PS NAO, in plaats daarvan: + andere gespecificeerde PS + ongespecificeerde PS Persoonlijkheidsverandering door (Vermeld de somatische aandoening) Persoonlijkheidsverandering door ee Verder is een interessant gegeven dat code 301.9 (persoonlijkheidsstoornis NAO: niet op een andere manier omschreven) het vaakst gediagnosticeerd wordt. De reden waarom de DSM-IV toch wereldwijd wordt gebruikt is dat de klinische praktijk en het meeste wetenschappelijk onderzoek tot nu toe op deze indeling is gebaseerd (wet van de remmende voorsprong) De DSM-5 is het standaardwerk van de American Psychiatric Association (APA). De Nederlandse vertaling van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition (DSM-5®) is verzorgd en gepubliceerd door Boom uitgevers Amsterdam.De vertaling is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voo

Persoonlijkheidsstoornis NAO - Parnassia Groe

Hij verschijnt sinds 2014 op T-Reuter Web of Science lijst van 'most influential scientific minds of our time'. In 2014 kwam zijn boek De DSM-5 Voorbij uit, en in 2016 het boek Goede GGZ! (samen met Philippe Delespaul e.a.) Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube! Meer informatie over. Het behoeft geen betoog dat de indicatiestelling op basis van een persoonlijkheidsstoornis NAO, door de klinische heterogeniteit inherent aan deze categorie, een lastige aangelegenheid is. Maar ook bij patiënten die wel voldoen aan de diagnostische criteria van een specifieke persoonlijkheidsstoornis op de As-II van de DSM-IV is de indicatiestelling vaak een ingewikkelde aangelegenheid DSM-5 Task Force., 2014). NEMESIS-2 is het meest recente Nederlandse bevolkingsonderzoek dat op dit moment beschikbaar is. Prevalentiecijfers kunnen intussen veranderd zijn door verschillen in risico's en door de bevolkingssamenstelling, maar ook omdat intussen het classificatiesysteem van psychische stoornissen gewijzigd is Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1 Moet voldoen aan de criteria A, B, C en D A. Aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie in meerdere contexten, zich manifesterend in alle volgende, momenteel of door geschiedenis (voorbeelden zijn illustratief, niet exhaustief): 1

Psychotische stoornissen in DSM V - Home LUM

Here is the complete list of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders codes, organized by disorder. Separate pages organize the same list by category and by code number.. DSM Codes for Reference. Please note that this list of DSM codes is provided for personal reference only Mensen die aan een depressieve persoonlijkheidsstoornis lijden kunnen rustig zijn, introvert, passief, niet assertief en geven er de voorkeur aan anderen te volgen in plaats van de leiding te nemen. Zij zijn namelijk van mening dat ze geen enkele invloed hebben op hetgeen er met ze gebeurt maar ook dat ze niet in staat zijn problemen op te lossen Persoonlijkheidsstoornis Persoonlijkheidsstoornissen en -problematiek Inleiding Persoonlijkheidsstoornissen worden gedefinieerd door een diepgaand patroon van denken, handelen en voelen, dat star en stabiel over de tijd is. Het belangrijkste criterium is dat de symptomen inflexibel, niet aangepast en chronisch zijn en subjectief lijden en/of significant disfunctioneren veroorzaken, ongeacht de.

Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis Hulpgid

De DSM-5 wordt daarmee ook leidend voor de klinische praktijk. Om de impact in de bekostiging tot een absoluut minimum te beperken, worden de DSM-5-classificaties via een conversietabel 'vertaald' in DSM-IV-classificaties. Zie voor de overwegingen van de minister ons artikel op 1 april 2016 Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen : DSM-5, diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie Handboek voor professionals in de (geestelijke) gezondheidszorgDeze geheel vernieuwde en herziene uitgave integreert de innovatieve, dimensionele diagnostiek van de DSM-5 met de cognitief-gedragstherapeutische functieanalyse en behandeling van de persoonlijkheidsstoornis Als u navigeert naar de patiëntensite van PsyQ vindt u onder het menu item 'Hoe PsyQ helpt' alle behandelingen die wij bieden Achtergrond: Farmacotherapie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen (PS) vormt een nieuw en belangrijk aandachtsgebied. Vooralsnog wordt de symptoomgerichte farmacotherapeutische behandeling van ouderen met PS vormgegeven aan de hand van de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen, die gebaseerd is op onderzoeken bij patiënten met PS tot circa 50 jaar oud Inleiding []. De DSM in DSM-IV staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.De IV geeft aan dat het de vierde editie betreft. De volgende editie wordt dus DSM-V.De DSM-IV is een systeem voor onderzoek naar psychische stoornissen, afwijkingen en functioneren. De DSM-IV bestaat uit 5 assen die elk een ander aspect beschrijven

DSM-5 kent geen not otherwise specified (NOS)-diagnoses meer: PDD-NOS verdwijnt dus. Er zijn zogenaamde risicosyndromen toegevoegd aan de DSM-5. Wat is verslaving volgens de nieuwe DSM? De DSM spreekt niet van alcoholisme of verslaving maar van 'stoornissen in het gebruik van middelen' (substance abuse disorders) 11 juni 2013 - Geen nieuwe diagnoses Klassiek Autisme, PDD-NOS en Asperger meer Autisme Spectrum Stoornis in DSM-5. Onder veel media-aandacht is op 17 mei jl. het nieuwe handboek voor psychiatrie, de DSM-5 gelanceerd. Dit is hét handboek voor psychiaters waarin staat welke diagnoses er zijn in de psychiatrie en welke criteria daarvoor gelden DSM-5 hoofdgroepen, subgroepen en ICD-10 codes naar NZA diagnosehoofdgroepen. Dit diagram is op 22 februari 2019 gemaakt met het bestand 20190101 Codelijsten ggz v20181123.xlsx uit het Dbc-pakket 2019 RG19b. ICD-10 codes zijn niet altijd tot op het diepste niveau weergegeve Wijzigingen in DSM-5 ten opzichte van DSM-IV. 1. Algemeen . 1. De vijf assen zijn opgeheven. De classificaties op as I (syndroom), as II (persoonlijkheid), as III (somatiek) en as IV (psychosociale problemen) worden nu allemaal als comorbide classificaties genoteerd (als het ware op één as). In plaats van de GAFscore (die algemeen als.

Dsm-iv-tr Dsm-5 - Lum

Let op: Per persoonlijkheidsstoornis sluiten de antwoordmogelijkheden 'aanwezig' en 'trekken van' elkaar uit.! Let op: Op As 2 kunt u wel kiezen voor de code 799.9 'Diagnose/aandoening uitgesteld', maar deze kan nooit de primaire diagnose van de DBC zijn. Let op: Per persoonlijkheidsstoornis sluiten de antwoordmogelijkheden 'aanwezig' en 'trekken van' elkaar uit.! Let op: Op As 2 kan de code 799.9 'Diagnose/aandoening uitgesteld' nooit de primaire diagnose van de dbc zijn.! Let op: Registreer V71.09 'Geen diagnose of aandoening op As 2 aanwezig' als er geen As 2-stoornis bij de patiënt aanwezig is

Persoonlijkheidsstoornissen DSM-5: clusters en kenmerke

De stoornis nao wordt 'ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis' 04-02-2017 Print Zoals we in onze vorige nieuwsbrief berichtten, moet u vanaf 2017 zowel de dbc's als de prestaties in de generalistische basis-ggz registreren volgens de DSM-5 Wat is DSM-V? Psychiaters en therapeuten stellen alle psychische stoornissen vast aan de hand van de Diagnostic and Statical Manual, vijfde editie, oftewel DSM-V. Dit kan dus worden gezien als een handleiding voor psychiaters en therapeuten om klachten, problemen en stoornissen te categoriseren en te benoemen.. Waarom DSM-V? Om voor een vergoeding (via de gemeente of verzekering) in aanraking.

Soorten persoonlijkheidsstoornissen - Psy

Diagnose - CAS-codes vanaf 2018 B Ziekten van bloed en bloedvormende organen B200 Ziekte van Hodgkin B201 Leukemie B209 Overige nieuwvormingen van lymfoid, hematopoëtisch en verwant weefsel P640 Paranoïde persoonlijkheidsstoornis P641 Schizoïde persoonlijkheidsstoornis persoonlijkheidsstoornis Samenvatting In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen bij de narcistische per-soonlijkheidsstoornis behandeld: de (verplichte) classifi catie volgens DSM-5, screening in vijf stappen, en de diagnostiek volgens het nieuwe dimensionele model van DSM-5*, screening en verdiepend testen in zeven stappen, leiden Criteria parafiele stoornis Een parafilie wordt in de DSM-5 (het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen) officieel omschreven als 'een intense en aanhoudende seksuele interesse die afwijkt van de seksuele belangstelling voor genitale stimulatie of het voorspel van fenotypische normale, lichamelijk volgroeide en instemmende menselijke partners' The criteria for personality disorders in Section II of DSM-5 have not changed from those in DSM-IV. Therefore, the diagnosis of Section II narcissistic personality disorder (NPD) will perpetuate all of the well-enumerated shortcomings associated with the diagnosis since DSM-III. In this article, we Let op: vermijd het registreren van de NAO (Niet Anderszins Omschreven) zoveel als mogelijk is. As 2: Persoonlijkheidsstoornissen. Op As 2 kunnen één of meerdere stoornissen worden geselecteerd volgens de diagnosetabel. Geef per stoornis aan of de stoornis aanwezig is of dat er trekken van deze stoornis aanwezig zijn

Advies Zorginstituut: Andere gespecificeerde stoornis

Persoonlijkheidsstoornis NAO - Psy

DSM-5: De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een classificatie voor psychische stoornissen, ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association (APA). In 2014 verscheen de vijfde editie: de DSM-5. De DSM is ontwikkeld voor gebruik bij met name onderzoek In de DSM-5, het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen van de American Psychiatric Association, gaat het over de reactieve hechtingsstoornis. Dit is een psychische aandoening waarbij een jong kind er niet in slaagt een gehechtheidsrelatie aan te gaan met zijn ouders of verzorgers DSM-5 zorgt NIET voor medicalisering Welke de belangrijkste is, is discutabel, dus krijgen veel patiënten de diagnose Persoonlijkheidsstoornis NAO (niet anders omschreven) Persoonlijkheidsstoornissen; Op het moment zegt men dat ongeveer 1% van de mensen autisme heeft, dat is natuurlijk geheel afhankelijk van de criteria die worden gesteld en de waarden en normen van de onderzoeker. Het is sowieso niet zo, dat je mensen met en zonder autisme hebt. Autisme is geen ja of nee diagnose. Elk mens heeft autistische.

 • Museum Den Bosch.
 • Spectacular Movie.
 • Platentektoniek betekenis.
 • Hoeveel missies Modern Warfare.
 • Quest Junior of Zo Zit Dat.
 • Henna hand Rotterdam.
 • Natuurlijke hulpbron voorbeeld.
 • Stoere meiden slaapkamer IKEA.
 • Evides opzeggen.
 • Frosting sheet bestellen.
 • Insectenbeet welk insect.
 • Vakantiehuis Zuid Frankrijk.
 • Haan kraait hele dag.
 • Hotel Veluwe zwembad.
 • Spoed kaakchirurg Rotterdam.
 • Ericaweg 2 Epe.
 • Beton prijs per m3 2020.
 • Echo hond dracht kosten.
 • Windows password reset pogostick.
 • Adobe Creative Suite kopen.
 • Gemeente Wichelen bevolking.
 • De noo. diepenheim.
 • Normenkader synoniem.
 • Beste waterfles 2019.
 • Concentratie activiteiten.
 • Jeep chrysler.
 • EBay verkoopkosten.
 • HUF muts Zwart.
 • Restaurant Het Deelerhof Hoenderloo.
 • Wat is een purser op een schip.
 • Leenbakker winkels.
 • Nummerweergave aanzetten vaste telefoon.
 • Wat doen de nieren met de afvalstoffen die ze uit het bloed halen?.
 • Wat is een noordkaper.
 • Staal taal groep 8 toets antwoorden.
 • Berg Sion Tempelberg.
 • Neurochirurg opleiding.
 • Fluoridetabletjes kind.
 • Don McLean Tapestry.
 • Makita accu bladblazer DUB361Z.
 • Kenia vakantie TUI.