Home

Werkwoorden met N

Woorden met een N die de meeste punten opleveren! De woorden met een N staan van 2 letters tot 10 letter woorden. Bekijk ook onze andere woordenlijstjes Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Nederlandse grammatica voor anderstaligen: spelling en uitspraak, werkwoorden, voornaamwoorden, zelfstandig naamwoorden, lidwoorden, woordvolgorde, en meer. Met geluidsbestanden en een actief forum om vragen te stellen of je Nederlands te oefenen

na-aperij. na-aperijen. na-apers. na-ijl. na-ijlde. na-ijlden. na-ijleffect. na-ijlen. na-ijlend Nederlandse werkwoorden waarvan de vervoeging van het bovenstaande paradigma afwijkt, worden sterk en/of onregelmatig genoemd. Sterk wil hier zeggen dat de onvoltooid verleden tijd een andere klinker krijgt in de stam (dit verschijnsel noemt met ook wel een ablaut).Het voltooid deelwoord eindigt bij deze werkwoorden doorgaans op -en.. Men spreekt van een onregelmatig werkwoord als de. Nederlandse werkwoorden Resultaten 1 - 200 van circa 763 Nederlandse werkwoorden beginnend met de letter B

Het kan elk werkwoord zijn, als er maar alvorens, door, in plaats van, na of zonder voor staat. Want die voorzetsels worden altijd gevolgd door 'te'. In de tabel hierboven staan alleen de werkwoorden die zelf 'te' nodig hebben. (*) Deze werkwoorden komen ook voor zonder 'te', maar met een andere betekenis Bijna alle Nederlandse infinitieven hebben de uitgang-en.De enige uitzonderingen zijn de eenlettergrepige (monosyllabische) werkwoorden doen, gaan, slaan, staan, zien en zijn en hiervan afgeleide infinitieven met een voorvoegsel (prefix), zoals door-gaan en ont-zien.Om de stam van een werkwoord te vinden wordt de uitgang -en (of alleen -n als het werkwoord niet op -en eindigt) van de. Nederlandse werkwoorden Resultaten 1 - 200 van circa 704 Nederlandse werkwoorden beginnend met de letter S Zinnen met meer dan één hulpwerkwoord zijn ook mogelijk: 'Hij zou zich wel uit zo'n situatie hebben weten te redden' heeft maar liefst vier werkwoorden. Welk is daarvan het hoofdwerkwoord? Daar is achter te komen door de werkwoorden één voor één weg te strepen: Hij heeft zich wel uit zo'n situatie weten te redden Engelse werkwoorden met een n (Nederlandse vervoeging) werkwoord: betekenis: onvoltooid tegenwoordige tijd: onvoltooid verleden tijd: voltooid deelwoord: nachecken: nagaan: ik check na, jij/hij checkt na: jij/hij checkte na: nagecheckt: namedroppen: zogenaamd terloops namen van bekendheden als kennissen noemen

Woorden met een N - Wordfeud woorden generato

Werkwoorden met een stamklinker -ei-daarentegen zijn in de regel zwak. In een paar gevallen heeft een van oorsprong zwak werkwoord met -ei-in de stam er, naar analogie van klasse 1, een sterke vervoeging bij gekregen. Deze nieuwe sterke vormen beperken zich echter veelal tot de spreektaal en zijn niet altijd erkend Onzetaal.nl werkt met Google Analytics en gebruikt analytische cookies om te kunnen zien waar bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen, etc. Deze informatie is voor ons van groot belang: op basis hiervan kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken

25105 woorden beginnen met n - Encycl

wandelen --(stam) wandeloverwegen --(stam) overweegDe stam van werkwoorden als doen, gaan, staan, slaan, zien (en samengestelde of afgeleide werkwoorden als uitdoen, begaan) vinden we door alleen de n weg te laten.. gaan --(stam) gazien --(stam) zieDe stam van het werkwoord komen is kom.. De stam van het werkwoord douchen is douch. We schrijven daarom ik douch, ik douchte, ik heb gedoucht We maken hierbij onderscheid tussen t-werkwoorden en d-werkwoorden (net zoals we dat deden voor de onvoltooid verleden tijd). Om te bepalen of een werkwoord een d- of een t-werkwoord is, kijken we naar de laatste letter van de stam. Als deze eindigt op t, h, f, c, k, s of p ('t kofschip), dan is het een t-werkwoord

Werkwoorden met de uitgang -ieren hebben geen voorvoegsel ge-. Er hat studiert. Sie hat uns informiert. Voltooid verleden tijd. Indien iets plaats heeft gevonden vóór een ander feit, dat eveneens in het verleden is gebeurd, gebruik je 'hatte' of 'war' + voltooid deelwoord (net als in het Nederlands).Signaalwoorden voor deze tijdsvorm zijn o.a.: bevor, danach, nachdem, anschließend Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels.. Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd, -de(n) of -te(n) in de verleden tijd en -d of -t in het voltooid deelwoord. Soms staat er een e voor de uitgang omdat dat nodig is voor de uitspraak.. Dat levert soms lelijke woordbeelden op als 'Zij datet een profvoetballer' en 'Ze.

NT2 • Nederlandse grammatica • Lijst met sterke werkwoorden

 1. Zwakke werkwoorden waarvan de stam eindigt op een sisklank . In het Duits is er een uitzondering voor regelmatige werkwoorden die eindigen op een sisklank. Met een sisklank wordt in het Duits een -s, een -ss, een -ß of een -z bedoeld. Een voorbeeld van een dergelijk werkwoord is tanzen (dansen)
 2. Vgl. ook equivalente Duitse vormen: sagte(n), konnte(n), wollte(n) (Nederlands; (ik) wolde > woude > wou). ↑ Werkwoorden met ei in de stam (bijv. neigen) zijn in de regel uitsluitend zwak. Een enkele uitzondering hierop (m.n. zeiken) is ontstaan door analogie met de sterke werkwoorden uit klasse I
 3. Werkwoorden. Dit deel van de website besteedt aandacht aan werkwoorden. De spelling van een werkwoord hangt af van de functie die het werkwoord in de zin heeft. Dat moet je dus uitzoeken. Deze website helpt je daarbij, met zo weinig mogelijk vaktermen. Zo praktisch mogelijk. STAP 1: maak meervoud van de hoofdpersoo
 4. werkwoordspelling. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n
 5. Lijst van werkwoorden met vaste voorzetsels A aandacht vestigen op aandeel hebben in (zich) aanpassen aan medelijden hebben met medeplichtig zijn aan mikken op N (zich) neerleggen bij neigen naar nieuwsgierig zijn naar noodzaken tot O.
 6. bedriegen met; begerig zijn naar; begeven in; begiftigd zijn met; beginnen aan; beginnen met; behandelen met; behoefte hebben aan; behoren bij; behoren tot; behouden van; bekend zijn met; bekendmaken aan; beklagen over (zich) bekommeren om (zich) bekommeren over; belanden in; belangstelling hebben voor; belasten met; beledigen met; belemmeren.

Werkwoordspelling: De spelling van deelwoorden, De spelling van de infinitief en Engelse werkwoorden, De persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.. Het werkwoord is in een zin gesplitst in twee delen: het voorvoegsel en het werkwoord. Ze staan gescheiden in een zin. In de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd staat het eerste deel van dit werkwoord achteraan in een zin. Bij het voltooid deelwoord wordt ge tussen de twee delen geplaatst Een wederkerend werkwoord (afgekort als wk. ww, ook reflexief werkwoord genoemd) is een zelfstandig werkwoord dat met een wederkerend voornaamwoord (zoals zich in het Nederlands) gecombineerd kan worden; een niet-wederkerend werkwoord (of niet-reflexief werkwoord) is een werkwoord waarvoor dat niet geldt

Hieronder staat een lijst met honderden werkwoorden (en uitdrukkingen) waarbij vaak getwijfeld wordt over de vraag of je ze met hun of met hen moet combineren. Deze lijst wordt geregeld aangevuld. Hebt u een werkwoord waarvan u vindt dat het in deze lijst thuishoort of zijn er andere gevallen waarover u twijfelt, stuur ons dan een mailtje Veel mensen denken: als 'je' achter het werkwoord staat, krijgt het werkwoord geen t. Dat is niet altijd juist. Het is belangrijk, welk woord de hoofdpersoon (het onderwerp) van de zin is. Als 'je' vervangen kan worden door 'jij', is 'je' het onderwerp. Als in zo'n geval 'je' achter het werkwoord staat, komt er geen t achter de ik-vorm Vervoeg werkwoorden in meerdere talen waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans Net als in de verleden tijd heb je wel te maken met zwakke en sterke werkwoorden. Zwakke werkwoorden. De meeste werkwoorden horen bij de groep zwakke werkwoorden. Hierbij is het voltooid deelwoord meestal opgebouwd uit ge + ik-vorm (tegenwoordige tijd) + t of d. ge + ik-vorm + t. als het werkwoord eindigt op 'ten', 'ken', 'fen', 'sen', 'chen.

Alle woorden die beginnen met een N - woordenraden

 1. Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord Het voltooid deelwoord kan als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. Het voltooid deelwoord staat dan voor een zelfstandig naamwoord. Het zegt dus iets meer van een zelfstandig naamwoord (mensen, dieren, dingen of planten). De standaardregel is dat he
 2. 'wensen' vervoegen - Nederlandse werkwoorden vervoegd in alle tijden met de bab.la werkwoordenvervoeger
 3. Regelmatige werkwoorden: wohnen combineren [voorbeeld van een standaard werkwoord] reisen - meerkeuze [voorbeeld van werkwoord met stam eindigend op s-klank] arbeiten - meerkeuze [voorbeeld van werkwoord met stam eindigend op -d/-t] regelmatige werkwoorden - vertalen en invulle
 4. We onderscheiden: zelfstandige werkwoorden zijn werkwoorden die op zichzelf een gezegde kunnen vormen.. Ik wil dansen (dansen kan alleen een werkwoordelijk gezegde vormen: Wij dansen.).; koppelwerkwoorden zijn werkwoorden die een naamwoordelijk gezegde helpen vormen.. Koppelwerkwoorden kunnen zijn: zijn, worden, heten, blijven, schijnen, lijken,blijken, (dunken en voorkomen)
 5. Bijna alle Nederlandse infinitieven hebben de uitgang -en.De enige uitzonderingen zijn de eenlettergrepige werkwoorden doen, gaan, slaan, staan, zien en zijn en de hiervan afgeleide infinitieven met een prefix, zoals door-gaan, ont-zien enz.. Om de stam van een werkwoord te vinden, wordt allereerst de uitgang -en (of alleen -n bij de bovengenoemde paar werkwoorden die niet op -en eindigen) van.

In de verleden tijd zijn twee soorten werkwoorden: sterke werkwoorden en zwakke werkwoorden. Met dit werkblad oefen je met de zwakke werkwoorden. Zwakke werkwoorden veranderen niet van klank. De zwakke werkwoorden kun je op twee manieren vervoegen: stam + te(n) of stam + de(n). Een veelgebruikt ezelsbruggetje om het woord te vervoegen is 't x-kofschip Vervoegde werkwoorden op alfabetische volgorde. a b c d

Lijst van sterke en onregelmatige werkwoorden in het

 1. woordsoorten. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n
 2. Vervoeg Duitse werkwoorden en vind de juiste Duitse vervoeging met de bab.la werkwoordenvervoeger. Inclusief onregelmatige Duitse werkwoorden
 3. Taal, werkwoorden, werkwoorden algemeen. In één zin kunnen meerdere werkwoorden voorkomen. Samen geven de werkwoorden de totale actie weer
 4. In de verleden tijd zijn twee soorten werkwoorden: sterke werkwoorden en zwakke werkwoorden. Met dit werkblad oefen je met de zwakke werkwoorden. Zwakke werkwoorden veranderen niet van klank. De zwakke werkwoorden kun je op twee manieren vervoegen: stam + te(n) of stam + de(n). Een veelgebruikt ezelsbruggetje om het woord te vervoegen is 't x-kofschip. Een werkwoord waarvan de ruwe stam.
 5. Handige opvouwtas 'shoppen, shopte, geshopt' (afmetingen: 40 x 38 cm) met prettige, brede hengsels. Je kunt hier bestellen. werkwoorden. Dit deel van de website geeft uitleg over werkwoorden: Tegenwoordige tijd I take the bus every day. I am waiting for the bus. The bus has arrived. I have been waiting for hours
 6. Onregelmatige werkwoorden hebben kunnen lusten, lekker vinden, leuk vinden, aardig vinden moeten mogen weten willen worden zijn zullen hebben = haben tegenwoordige tijd ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie habe hast hat haben habt haben ik heb jij heb

Sommige werkwoorden zijn altijd wederkerend en sommige werkwoorden zijn soms wederkerend zoals het werkwoord: wassen. Ik was me. (wederkerend) Ik was. (niet wederkerend) De wederkerende voornaamwoorden. In het onderstaande schema staan de wederkerende voornaamwoorden met daarachter een voorbeeldzin Zo'n eindgroep vormt in principe een ondoordringbaar geheel, Drie- en vierledige eindgroepen met een infinitief met te als zelfstandig werkwoord Top. In bepaalde combinaties kan ook een infinitief met te ten opzichte van de hulpwerkwoorden op verschillende plaatsen staan Bij werkwoorden met een -v- of een -z- voor de uitgang -en, moet er naar de oorspronkelijke letter in het werkwoord gekeken worden (de -v- of de -z-) en niet naar de laatste letter van de stam (de -f of de -s)

Nederlands taalbeschouwing nadenken over zinnen

Wat zoek je? Werkwoorden onregelmatige zwakke sterke met haben met vaste naamval Konjunktiv lijdende vorm Naamvallen Wanneer welke? DER- | EIN-groep bijvoeglijk naamwoord voorzetsels en werkwoorden met naamvallen bijzonderheden Zelfstandig naamwoord hoofdletter of kleine ? der, die of das Als een werkwoord begint met een klinker of een 'stomme h' dan veranderen we je in j': J'habite J'entre PAS OP niet alle werkwoorden die eindigen op -er zijn regelmatig Het werkwoord aller bijvoorbeeld ( gaan) is onregelmatig, en heeft een andere vervoeging !! Title: Microsoft Word - regelmatige ERwerkwoorden.doc Werkwoorden vervoegen en de juiste vervoeging vinden met de bab.la werkwoordenvervoeger. Inclusief vervoegingen van onregelmatige werkwoorden Vermijd slordige spelfouten met -d, -t of -dt als je werkwoorden vervoegt in het Nederlands. Met deze app controleer je eenvoudig de complete spelling van elk werkwoord in de Nederlandse taal. Daarnaast leer je aan de hand van 16 unieke iconen wat voor soort werkwoord het is en hoe je de stam en de andere werkwoordsvormen spelt. Bijvoorbeeld met de regel van 't kofschip voor de verleden tijd Bekijk ook één van deze letters... A.

Nederlandse werkwoorden met de letter B, pagina

Zo niet, dan schrijf je +de(n). En hoe zit het dan met -tte en -dde? Eindigt de stam van het werkwoord op een -t? Dan komt er in de verleden tijd -te achter. Opgeteld krijg je dan -tte. spitten: Ik spitte me een ongeluk. belasten: Daarmee belastte ik mijn rug te veel. Als de stam van het werkwoord op een -d eindigt, dan krijgt het in de. Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs Franse werkwoorden van de 1e werkwoordgroep. De regelmatige werkwoorden die eindigen in '-er' maken allemaal, behalve 'aller', deel uit van de 1e werkwoordgroep.Deze groep werkwoorden is heel talrijk, er bestaan meer dan 10.000 werkwoorden eindigend in '-er'!De vervoeging van alle werkwoorden in deze groep is in principe dezelfde maar er zijn enkele uitzonderingen op met een kleine wijziging. Onovergankelijk gebruik van overgankelijke werkwoorden (algemeen) Elk werkwoord heeft bepaalde combinatiemogelijkheden. We zeggen bijvoorbeeld Het vriest (niet: Het vriest koud) en Ik geef een boek aan hem (niet: Ik geef).Die combinatiemogelijkheden noemen we de syntactische valentie van het werkwoord. Een aantal werkwoorden heeft in een zin altijd een lijdend voorwerp bij zich

Je leert een nieuwe groep werkwoorden kennen, nl. die met een stam op een d of een t. Je leert hoe je deze kunt vervoegen in de tegenwoordige tijd. We kijken.. werkwoorden (werkwoorden van het soort: aankleden - ik kleed aan, doorgaan - ik ga door). Werkwoorden met een voorzetsel 0 tot 1000 regelmatig onregelmatig scheidbaar bellen naar / met bestellen bij betalen aan / voor iets betekenen voor dansen met draaien om / naar duren tot eindigen met / in geloven in halen uit / van herkennen aan hopen. In de tegenwoordige tijd krijgen werkwoorden die je vervoegt in de tweede en derde persoon enkelvoud altijd een t na de stam. Ik loop en hij loopt. En als de.. Werkwoorden met een vaste naamval werkwoorden met de 3e naamval werkwoorden met de 4e naamval Werkwoorden met de 3e naamval begegnen = tegenkomen Ik ben hem in de stad tegengekomen. - Ich bin ihm in der Stadt begegnet. danken Heeft u woorden beginnend of eindigend op een M nodig voor Wordfeud of Scrabble? Op deze website vind je ze allemaal. Met handige woorden filters zie je nu alle woorden met een M tot 5 letters

NT2 • Nederlandse grammatica • Lijst van 'te'-werkwoorde

 1. Franse werkwoorden van de 3e werkwoordgroep: De 3e werkwoordgroep bevat alle werkwoorden die niet thuishoren in de 1e of 2e werkwoordgroep. Hier kan je de werkwoorden vinden die eindigen met -re, -oir en daarnaast nog enkele -ir werkwoorden en natuurlijk het werkwoord 'aller'. De vervoeging van deze groep is helemaal niet regelmatig, het is dus belangrijk deze te leren
 2. 11.3 Verleden tijd van regelmatige werkwoorden . Sommige werkwoorden krijgen de uitgangen -de en -den, andere de uitgangen -te en -ten.Dat hangt af van de eindklank van de stam. Als dat een van de medeklinkers van 't kofschip of 't fokschaap is (/t/, /k/, /f/, /s/, /ch/, /p/), of de medeklinker /sj/ (bijvoorbeeld in ramsjen), dan krijgen de vervoegde vormen -te(n)
 3. Werkwoorden met een vast voorzetsel. Deze werkwoorden zijn geen plaatsbepalingen maar geven een mentaal proces of een gevoel weer. De meeste combinaties zijn met de 4e naamval: denken an, warten auf etc. Ich denke oft an meinen ersten Freund. Ich warte auf den Bus (het gaat hier niet om de plek waar je wacht)
 4. Het aanpassen van de stam zou bij deze werkwoorden leiden tot een foute uitspraak. Recycelbaar / recyclebaar . 3. Problemen met de uitgang Top. De uitgang van de verleden tijd kan -te(n) of -de(n) zijn. De uitgang van het voltooid deelwoord is dan ook respectievelijk -t of -d. De keuze tussen die vormen hangt samen met de slotklank van de stam

Werkwoord (Nederlands) - Wikipedi

verleden tijd 3 (alleen -te/-ten achter de stam plakken In de verleden tijd krijgt de persoonsvorm -de(n) of -te(n) achter de stam van het werkwoord. ik/jij/hij/zij werkte (stam +te) wij werkten (stam +ten) ik/jij/hij/zij belde (stam +de) wij schrijftwijfelnl 2 februari 2015 Grammatica , Taaltips , Werkwoorden Lees mee Zelfstandige werkwoorden, hulpwerkwoorden en koppelwerkwoorden. Als je wat net is uitgelegd snapt, of in de bovenbouw op school zit, kun je verdergaan met de verschillende soorten werkwoorden. In het Nederlands kennen we drie soorten: zelfstandige werkwoorden, hulpwerkwoorden en koppelwerkwoorden. Zelfstandige werkwoorden verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden) ww132: verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden) ww133: verleden tijd, stam + te(n) ww134: verleden tijd, stam + de (n) ww135: verleden tijd, gemengde reeks: ww136: verleden tijd, gemengde reeks: ww137: verleden tijd, gemengde reeks: ww13

Video: Nederlandse werkwoorden met de letter S, pagina

Werkwoordspelling verbeteren? Vlekkeloos Nederlands voor iedereen is een handig naslagwerk en zelfstudieboek voor wie zijn kennis van het Nederlands wil testen en uitbreiden.. Dit boek bevat naast alle belangrijke spelling-, stijl- en interpunctieregels een volledig overzicht van de Nederlandse grammatica 5. Het (bevreemden) me, dat je nu nog steeds met haar omgaat. 6. Zodra ze de leeuwen in de gaten kregen, (vluchten) de antilopen. 7. Ik ben erg blij je hier te (ontmoeten) . 8. (antwoorden) alsjeblieft snel! 9. Na twee dagen (melden) zich drie mensen, die toestemming hadden (verlenen) . 10. De (vergiftigen) honden (overlijden) enkele uren. Werkwoorden met vast voorzetsel 309 solliciteren naar Ik heb gesolliciteerd naar een nieuwe functie. slagen voor Hij is geslaagd voor zijn rijexamen. slecht zijn in Ik ben erg slecht in het onthouden van namen. sparen voor Zij heeft lang gespaard voor een goede gitaar. spijt hebben van Zij heeft spijt van haar studiekeuze. stemmen op Op wie ga jij stemmen bij de volgende verkiezingen Vergeten werkwoorden ** Oefening werkwoordspelling (niveau brugklas, 2F) Oefening spelling alle werkwoordsvormen door elkaar (niveau brugklas havo/vwo - 2 havo/vwo, 2F) Oefening werkwoordspelling (niveau 3/4 havo/vwo, 3F) Oefening vervoegen werkwoorden (niveau 3/4 havo/vwo, 3F) Oefening werkwoordspelling (niveau 3/4 havo/vwo, 3F Spellingstest werkwoorden In welke zin is het dikgedrukte werkwoord correct gespeld? Test je kennis en vaardigheden op het gebied van werkwoordspelling. ) . Houd jij van roti? Houdt jij van roti.

Welke vorm krijgen werkwoorden achteraan de zin? Staan er twee werkwoorden in een zin? Eén van deze werkwoorden is de persoonsvorm. Is deze persoonsvorm een vorm van 'hebben' of 'zijn'? Dan moet het andere werkwoord een voltooid deelwoordsvorm (participium) krijgen, met -t, -d of -en: Hij heeft/had een nieuwe opdracht bedacht. Hij heeft/had een nieuwe opdracht geregeld. Hij *Deze werkwoorden zijn in het Nederlands aan het meewerkend voorwerp verbonden. In het Duits worden veruit de meeste werkwoorden met de 4e naamval verbonden: Ich rufe dich an. Ich sehe den Mann. LET OP: voor werkwoorden met een vast voorzetsel (glauben an, sich erinnern an e.d.) zie bij voorz etsels 3/4 Reflexieve werkwoorden Reflexieve werkwoorden zijn een combinatie van een werkwoord met een reflexief pronomen. Hieronder zie je veel voorkomende reflexieve werkwoorden met bijbehorend pronomen: Ik schaamde me voor m'n stomme opmerking. Jij trekt je die kritiek te persoonlijk aan. Hij vergiste zich in het telefoonnummer en belde een wildvreemde. Wij distantiëren ons van die maatregelen. Stam van het werkwoord. Je vindt de stam als je -en of -n van het hele werkwoord afhaalt. Wat je overhoudt, is de stam, bijvoorbeeld: fietsen = fiets.Er zijn werkwoorden waarin dit niet klopt: de stam van geloven = gelov?Neem dan de ik-vorm: geloof. Voorbeelden sta

Scheidbare werkwoorden zijn combinaties van een werkwoord met een prefix: uitstellen (uit + stellen), aandoen (aan + doen) , terechtkomen (terecht + komen), enzovoorts. Zo'n scheidbaar werkwoord schrijf je soms aan elkaar en soms niet. Hier zijn de regels: In hoofdzinnen: Scheiden: De gemeente nodigt alle inwoners uit. (presens of imperfectum) De gemeente besloot Duitse Sterke/Zwakke Werkwoorden In het Duits heb je, net als in het Nederlands, 'Sterke' en 'Zwakke' werkwoorden. Deze zijn soms lastig te ondersche Regelmatige werkwoorden vervoegen in de o.v.t In de Nederlandse taal worden werkwoorden in het imperfectum (onvoltooid verleden tijd) vervoegd op een vaste manier Heb je in een zin te maken met twee bij elkaar passende werkwoorden, dan is er sprake van een voltooide tijd: één werkwoord staat dan in de tegenwoordige of verleden tijd, het andere werkwoord staat in de voltooide tijd (het voltooid deelwoord)

Werkwoord Onze Taa

sterke of onregelmatige werkwoorden 10; sterke of onregelmatige werkwoorden 11; 4. werkwoordspelling 3F. oefening 1; oefening 2; oefening 3; invuloefening; invuloefening 2; 5. verleden tijd | uit het Engels ontleende werkwoorden. Engelse werkwoorden 1; Engelse werkwoorden 2; Engelse werkwoorden 3; Engelse werkwoorden 4; Engelse werkwoorden 5. Duitse woorden oefenen, Gratis, Werkwoorden, Naamvallen, Zelfstandignaamwoorden. Invuloefeningen Duitse Woordenschat meervou Zwakke werkwoorden tegenwoordige | verleden tijd voltooid deelwoord gebiedende wijs Zwakke werkwoorden: tegenwoordige tijd Bekijk hier de uitleg- en oefenvideo over regelmatige werkwoorden (hieronder uitgelegd bij A) A standaardgroep (= alle werkwoorden behalve groep B en C) voorbeeld: mache N.B. Het werkwoord 'kijken' kan ook overgankelijk gebruikt worden: Hij kijkt de kat uit de boom. Alternatieve modellen. In termen van thematische relaties hebben transitieve werkwoorden altijd minstens twee argumenten, nl. het direct of indirect object, naast het onderwerp dat het eerste argumen Oefening: zwakke werkwoorden- vd 2. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n

1. Na werkwoorden zoals staan en lopen wanneer er tijdens het staan of lopen nog iets anders gebeurt. 2. Na een adjectief dat indirect iets zegt over het infinitief 3. Na bepaalde werkwoorden zoals proberen, vergeten, hopen en dergelijke 4. Na de woorden om, zonder, door, in plaats van, na, teneinde, voor en alvorens 5. Na het woord om, wanneer een bepaald doel wordt beschreve Modale werkwoorden type 1: modale werkwoorden van noodzaak. Je zou het nu helder moeten zien. Je zou moeten voelen dat het helemaal oké is om in deze ruimte te leren. Zouden wij het beste van onszelf moeten eisen? Zou een persoon moeten eisen met respect behandeld te worden? Je moet je bewust zijn van/da Het arrangement Grammatica Duits online is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt Vervoegde werkwoorden op alfabetische volgorde. a ; à ; á ; â ; ã ; b ; c ; ç ; d ; e ; é ; ê ; f ; g ; h ; i ; í ; j ; k ; l ; m ; n ; o ; ó ; ô ; õ ; p. Niet alle werkwoorden met twee delen zijn scheidbaar. (↓ voorbeelden ↓) (↑ ↑) Of een werkwoord scheidbaar is of niet, kan je vaak zien aan het voorzetsel: hier zie je hoeveel procent van de werkwoorden met dit voorzetsel scheidbaar is. op 0% 100% uit 0% 100% af 0% 100% in.

11. Werkwoorden . Bij de spelling van een werkwoord houden we niet alleen rekening met de klank, maar ook met de regels van de vervoeging. Die bepalen welke uitgang * we schrijven, ook al is die niet hoorbaar. De keuze tussen word en wordt, of tussen vergrote en vergrootte, hangt in de eerste plaats af van grammaticale regels.. In dit hoofdstuk behandelen we de inheemse werkwoorden Duitse Sterke/Zwakke Werkwoorden In het Duits heb je, net als in het Nederlands, 'Sterke' en 'Zwakke' werkwoorden. Deze zijn soms lastig te onderscheiden of te vervoegen. Gelukkig zijn hier een aantal ezelsbruggetjes en rijtjes voor verzonnen

Engelse werkwoorden met een n (Nederlandse vervoeging

Vervoegde werkwoorden op alfabetische volgorde. a ; b ; c ; d ; e ; f ; g ; h ; i ; j ; k ; l ; m ; n ; o ; p ; q ; r ; s ; t ; u ; v ; w ; x ; Woordenlijste Schrijfoefening over Duitse werkwoorden met vaste naamvallen. Wat vinden onze studenten van de taallessen? In tegenstelling tot andere platformen, zijn al onze docenten handmatig geverifieerd door ons professionele team. Vertrouw op de ervaringen van onze studenten. 4.96/5 Juichde of juichte? Elke dag 20 zinnen op 3 niveaus met meerkeuzeantwoorden om de werkwoordspelling te oefenen. Bij een fout antwoord krijg je feedback Deze module bestaat uit een lijst met onregelmatige en sterke werkwoorden en oefeningen om te controleren of je deze beheerst. Deze lijst kun je ook downloaden. De lijst is verdeeld in 11 stukken van ongeveer 15 werkwoorden. Na ieder deel kun je de bijbehorende oefening doen De term naamwoordstijl wordt gebruikt voor teksten waarin veelvuldig zinnen met nominalisaties voorkomen. Zo'n opeenstapeling van nominalisaties geeft teksten vaak een zakelijker en droger karakter en kan bovendien storend zijn; een tekst met meer werkwoorden, oftewel werkwoordstijl, komt vaak actiever en vlotter over

Categorie:Sterk werkwoord klasse 1 in het Nederlands

Bij de vervoeging van werkwoorden wordt in de tegenwoordige tijd voor de eerste persoon enkelvoud (ik) de stam gebruikt. Bij de tweede en derde persoon enkelvoud in principe de stam met een t erachter. Echter niet als de tweede persoon jij of je is en de persoon achter de persoonsvorm staat Veelvoorkomende Spaanse Werkwoorden. Raadpleeg onze lijst met enkele van de meest belangrijkte veelvoorkomende Spaanse werkwoorden Werkwoorden oefenen. Starten de programma's niet? Zet dan de pop-up-blocker uit..

W30: woorden met in het midden een stomme e

werkwoord Onze Taa

 1. Werkwoord. Een werkwoord is een woord dat heel algemeen gezegd een werking uitdrukt. Dat kan onder meer zijn een activiteit (bijvoorbeeld eten, schrijven), een gebeuren (bijvoorbeeld plaatsvinden, ontstaan) of het verkeren in een bepaalde toestand (bijvoorbeeld liggen, zitten).Naar de vorm wordt een werkwoord gekenmerkt door de mogelijkheid vervoegd te worden: het ondergaat vormveranderingen.
 2. Door op deze manier met werkwoorden aan de slag te gaan gaat het veel meer leven bij de kinderen dan dat ze enkel een taallesje uit het boek maken. Je kunt deze activiteiten tijdens de taalles inzetten, maar je kunt ze ook in een circuit aanbieden. Heb je zelf nog leuke tips om de werkwoorden te oefenen? Laat het dan weten in een reactie
 3. Een taal met verfijnde werkwoorden Taalkunde De nuance van het Maniq, een kleine Thaise taal, zit in de werkwoorden, en niet zoals bij ons in de zelfstandige naamwoorden
 4. Sommige van deze werkwoorden hebben een stam die eindigt op een t of een d. De leerlingen schrijven de stamtijden van deze werkwoorden op. 7. Korte zinnen (+/- 10) met het werkwoord in het meervoud van de o.t.t. overzetten in de o.v.t.. De gebruikte werkwoorden zijn alle zwak en hebben een stam eindigend op t of d. Voorbeelden
 5. Italiaanse werkwoorden: woordenlijst met flitskaarten om Italiaanse werkwoorden die eindigen op -ere in te oefenen
 6. Wanneer schrijf je een werkwoord met een d en wanneer met dt? Een handig trucje voor als je het niet meer weet: vervang het werkwoord door lopen! Met dit liedje van De Staat vergeet je nooit meer hoe het moet
 7. Werkwoorden vervoegen met een paar simpele trucs. Als copywriter merk ik dagelijks hoe moeilijk mensen het vinden om werkwoorden goed te vervoegen. Het lijkt ook ingewikkeld door de vele regeltjes, maar met een paar handige trucs wordt werkwoorden foutloos vervoegen ineens eenvoudig
Futur simpleRegelmatige werkwoorden op er quiz

NT2 • Nederlandse grammatica • Onregelmatige werkwoorden

De spelling van Engelse werkwoorden levert nogal eens problemen op. Oefen met Engelse werkwoorden in het Nederlands. Lees voordat je met de oefeningen begint de uitleg over Engelse werkwoorden in het Nederlands. Tip De vervoegingen van Engelse werkwoorden zijn niet altijd even fraai. Gebruik daarom liever een Nederlands alternatief waar dat mogelijk is. Desondanks zijn [ Sterke werkwoorden met een e in de stam. Sterke werkwoorden met een e in de stam krijgen een i of ie: bij du , er/sie/es; enkelvoud gebiedende wijs. Dit noemen we de e/i-Wechsel (=wisseling van e in i of ie): Als de stamklinker kort is, staat er een i, is hij lang, dan wordt het ie. Voorbeelden Alle woorden die beginnen met een E Hieronder vind je een lijst met alle woorden die beginnen met de letter E. Tussen haakjes staat de scrabble score (wordfeud score) van het woord vermeld. Deze lijst kun je gebruiken om E woorden voor Wordfeud of Scrabble woorden die beginnen met een E te zoeken

W18: woorden met y
 • Insecten kopen supermarkt.
 • Kliniek Lange VoorhouT ervaringen.
 • Paella afhalen Amsterdam.
 • OsmAnd kaarten downloaden.
 • Chenilledraad dik.
 • Fietsknooppunten Zuid Holland.
 • Ergonomie drachten.
 • Amlor bcfi.
 • Die Brücke kenmerken.
 • Gratis waardebepaling huis.
 • Gmail bijlage toevoegen.
 • Dermatomyositis longen.
 • Schade verhalen betekenis.
 • Je ogen uitkijken naar.
 • Blokkers.
 • Glosbe Nederlands Farsi.
 • Rösti in muffinvorm.
 • What does the compass point to minecraft.
 • Youtube jackie wilson Your love keeps lifting me higher.
 • Sinterklaas activiteiten groep 1/2.
 • Meerlanden afvalkalender 2021.
 • Jatoba parket.
 • Snoeptaart maken.
 • Fitness testen.
 • Stofklasse calciumcarbonaat.
 • Plek 4 letters.
 • Yamaha xv950 R.
 • PUBG NVIDIA settings 2019.
 • Termaat Tattoo.
 • Dodelijk ongeval Dodewaard.
 • Skoll Vertaling.
 • 561 priemgetal.
 • John T Melick.
 • Monster van Loch Ness doktersfoto.
 • ŠKODA KAROQ Ambition.
 • Online smartphone kopen.
 • Houten paneel schilderen.
 • Snorkelen Vir Kroatië.
 • Stoomtrein geluid mp3.
 • Verse eieren Westland.
 • Eigen drank fles ontwerpen.