Home

Nieuwe drank en horecawet 2022

Wijziging Drank- en Horecawet - Academie voor Bijzondere

Nieuwe Drank- en Horecawet (Alcoholwet) - VMH Horecamakelaar

 1. der problematisch alcoholgebruik in Nederland. De wijzigingen hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van
 2. 'Debat over wijziging Drank- en Horecawet voor zomer 2020' Den Haag - Het kabinet acht het 'wenselijk' dat de wijziging van de Drank- en Horecawet nog voor de zomer van 2020 wordt besproken in de Tweede Kamer. Dat staat in een brief gericht aan het parlement. Of dit debat ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden, is de vraag
 3. Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Drankwet (Stb. 1931, 476) en de voor de horecabedrijven en het slijtersbedrijf geldende vestigingsregelingen te vervangen door een nieuwe wet, welke ten aanzien van het verstrekken van alcoholhoudende drank zowel uit sociaal-hygiënisch als uit sociaal-economisch oogpunt regelen stelt
 4. DEN HAAG - De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met de nieuwe Drank- en Horecawet. Jongeren onder de 16 jaar zijn daardoor vanaf 1 januari strafbaar als ze alcohol in bezit hebben, zowel in.

Wijziging Drank- en Horecawet voor preventieakkoord (Overheid.nl) Wet wijziging Drank- en Horecawet voor Nationaal Preventieakkoord (Overheid.nl) Altijd op de hoogte blijven? Download de gratis Nieuwe Wetten app. Deze informatie is geplaatst door. Feedback openen. 1 /2 Heeft deze informatie u geholpen? Ja. Nee. Laat dit veld leeg Kenmerk: Z2020-007082 Ontvangstdatum: 25-12-2020 Locatie: Halstraat 12 4811HW Breda Omschrijving: Drank- en Horecavergunning artikel 3 Drank- en Horecawet De burgemeester heeft een aanvraag ontvangen voor een nieuwe Drank- en Horecavergunning op Halstraat 12 4811HW Breda De inrichtingseisen, zoals geregeld in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet zijn al jaren een doorn in het oog van gemeenten. Naast dit Besluit is in geval van aanvraag van een omgevingsvergunning het Bouwbesluit van toepassing. Door de inrichtingseisen (grotendeels) te laten vervallen volstaat het Bouwbesluit. Meer informati

Drank- en Horecawet aanpassen: prima, maar met mate MKB

Wijziging Drank- en Horecawet - Eerste Kame

In opdracht van het ministerie van VWS en de VNG is de nieuwe handreiking Toezicht op de Drank en Horecawet (DHW) voor gemeenten ontwikkeld. De handreiking biedt ondersteuning aan gemeenten bij de handhaving van de Drank- en Horecawet Op 15 juni 2020 zijn het gewijzigde wetsvoorstel 2 en de bijbehorende gewijzigde memorie van toelichting 3 bekend gemaakt. Beschrijving wetsvoorstel In het wetsvoorstel worden daarom de definities van horecabedrijf en slijtersbedrijf in de Drank- en Horecawet (hierna: DHw) aangepast en worden twee nieuwe begrippen,. Wanneer vaststaat dat de Drank- en Horecawet per 01-01-2021 zal wijzigen in de nieuwe Alcoholwet, dan wordt in deze training, naast de toelichting op de niet gewijzigde onderdelen van de processtappen, uitgebreid stilgestaan bij de wetswijzigingen en de inhoud van het nieuwe Alcoholbesluit en de nieuwe Alcoholregeling en de gevolgen daarvan voor uw dagelijkse praktijk

Scherpere regels voor alcoholgebruik gaan later in

Naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet ligt er momenteel, eind 2020, een voorstel voor nieuwe wetswijzigingen bij de Tweede Kamer. In de voorgestelde wijzigingen zijn prijsacties in de detailhandel met meer dan 25% korting op alcoholhoudende producten niet langer toegestaan De Drank- en Horecawet is een formele wet die de verkoop van alcoholhoudende dranken reguleert. De wet valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden Huidige status Niet ingeschreven Prijs 49,95 Begin Deze cursus is momenteel gesloten Training Inhoud Uitklappen Introductie Drank- en Horecawet De DHW examens Doel DHW De nieuwe Alcoholwet Begrippen in de DHW HORECA Slijterij Alcoholhoudende drank Wijn Productkennis Vergunningplicht art. Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Een van de grote wijzigingen in de nieuwe Drank- en Horecawet betreft het toezicht en handhaving. Deze taak werd tot voor kort ingevuld door de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. Nu is het aan de gemeenten om invulling te geven aan het toezicht op de Drank- en. De nieuwe drank- en horecawet. by admin | posted in: Geen categorie | 0 . Het zal jullie niet ontgaan zijn: de Tweede Kamer gaat de leeftijd om alcohol te mogen drinken verhogen. Per 01-01-14 moet je 18 jaar zijn om alcohol te mogen drinken en te kopen

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. De gemeente heeft met name bij de invoering van deze wet meer bevoegdheden gekregen. De gemeenten wordt onder andere gevraagd het lokale beleid en de bijbehorende regelgeving voor alle alcoholverstrekkers te formuleren Drank- en Horecawet. De Drank- en Horecawet (DHW) is gericht op een verantwoorde verstrekking van alcohol.Op basis van deze wet is het bijvoorbeeld verboden zwak alcoholhoudende drank te schenken aan jongeren onder de 16 jaar, en sterke drank aan jongeren onder de 18 jaar betreffen deels nieuwe acties en deels een intensivering van goedlopende programma's. Daarnaast ben ik in 2019 voor ruim € 4,5 miljoen verplichtingen aangegaan ten behoeve van alcoholpreventie. Voorts vragen deze leden of de opvatting is dat de nu voorgestelde wijzigingen van de Drank- en Horecawet de handhaving gaan verbeteren

DEN HAAG - De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de nieuwe Drank- en Horecawet. Daarmee is een eind gekomen aan een discussie die al bijna 9 jaar duurt. Dat meldt het ministerie van VWS. De aangenomen wet biedt nieuwe maatregelen om het gebruik van alcohol bij jongeren onder 16 jaar tegen te gaan en om verkopers (horeca en bedrijven) aan te pakken De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met de nieuwe Drank- en Horecawet. Jongeren onder de 16 jaar zijn daardoor vanaf 1 januari strafbaar als ze alcohol in bezit hebben, zowel in het café. Groen licht voor nieuwe Drank- en Horecawet. De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met de nieuwe Drank- en Horecawet. Jongeren onder de 16 jaar zijn daardoor vanaf 1 januari strafbaar als ze. De Drank- en Horecawet wordt vernieuwd. Staatssecretaris Blokhuis van VWS is een consultatie gestart voor het nieuwe wetsvoorstel. KHN is blij met een aantal van de aanpassingen die de staatssecretaris voorstelt, waaronder het feit dat de wedervertrekker strafbaar wordt

Laatste nieuwsVergunningen en bekendmakingen in Sambeek - Oozo

Kenmerk: Z2020-004221 Ontvangstdatum: 05-08-2020 Locatie: Heuvelstraat 144 4813GC Breda Omschrijving: Drank- en Horecavergunning artikel 3 Drank- en Horecawet De burgemeester heeft een aanvraag ontvangen voor een nieuwe Drank- en Horecavergunning op Heuvelstraat 144 4813GC Breda 1 Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op de handhaving van de Drank- en Horecawet. De reden hiervoor is dat het toezicht op deze manier zo dicht mogelijk bij de lokale situatie wordt georganiseerd Drank- en Horecawet. Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. Alcohol is een speciaal product. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico's met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Drank- en Horecawet

Drank- en horecawet Door admin op 02-08-2016 21:19. 24 december 2020 In verband met de feestdagen sluit Meester Advocaten 31 december om 15.00 uur. Nieuwe Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet. 31 oktober 2013 Problemen met servicekosten. 30 oktober 201 Bijgewerkt: 29 november 2020 Dat geldt ook voor het toezicht op nieuwe Drank- en Horecawet. Deze wet biedt Amstelveen echter de kans om lokaal beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Beleid, dat aansluit op de lokale situatie en de problematiek van drankverstrekking en -gebruik

RAALTE - Op 1 januari a.s. treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. Vanaf dat moment mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer worden verkocht. Ook dus geen zwak alcoholische dranken als wijn en bier. Jongeren onder de 18 jaar mogen ook geen alcohol bij zich hebben Gemeenten zijn niet voorbereid op de gewijzigde Drank- en Horecawet. 92 procent van de gemeenten zegt geen plan van aanpak te hebben voor de invoering van de aangepaste wet. Dat blijkt uit een. Nieuwe Drank- en Horecawet: controles en boetes. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de Drank‐ en Horecawet, die vorig jaar is ingegaan, uitgebreid. Vanaf 1 januari aanstaande is de gemeenteraad verplicht om vóór 1 juli 2014 een nieuw 'preventie‐ en handhavingplan' alcohol vast te stellen

WOERDEN - Het is maar de vraag of gemeenten genoeg mankracht hebben om de nieuwe drank- en horecawet te handhaven Nieuwe Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Door admin op 01-11-2013 14:47. Op 1 november 2013 zal de handhavingsstrategie Drank- en horecawet gemeente Amsterdam in werking treden. In deze strategie is aangegeven op welke wijze om zal worden gegaan met het overtreden van de diverse regels van de Drank- en horecawet De nieuwe alcoholwet zal een half jaar later ingaan dan gepland, op 1 juli 2021. Dat kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet, die de drank- en horecawet vervangt. De nieuwe wet regelt onder meer dat ouders die voor hun kinderen onder de achttien jaar in de kroeg of het..

Video: 'Debat over wijziging Drank- en Horecawet voor zomer 2020

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Drank- en Horecawet? 28 juli 2020; Subnavigatie. Volg ons. Facebook; Twitter; Bezoek ons. Gemeentehuis Elst Dorpsstraat 67 6661 EH Elst. Openingstijden. Openingstijden milieustraten Elst en Andelst. Schrijf ons. Gemeente Overbetuwe Postbus 11 6660 AA Elst. E-mail: info@overbetuwe.nl. Whatsapp: 06 - 82 76 59 49. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant Aan de slag met de nieuwe Drank- en Horecawet. Op 22 mei 2012 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Drank- en Horecawet aanvaard. Op 12 juni is deze nieuwe wet gepubliceerd in het Staatsblad. Dit betekent dat op 1 januari 2013 het toezicht over gaat naar gemeenten. De Brabantse werkgroep nDHW is op 12 juni bij elkaar geweest Regels horecaondernemers In de 'Horecaverordening 2018' leest u de regels waar ondernemers zich aan moeten houden als zij een horecabedrijf exploiteren (uitbaten). Controle van de gemeente. Daarnaast zijn er de 'Handhavingsstrategie horeca' (pdf, 317 kB) en het wijzigingsbesluit.Daarin leest u hoe de gemeente handhaaft (controleert) bij een fout of overtreding van de horecaverordening In de beleidsnotitie vanwege het inwerkingtreden van de (nieuwe) Drank- en Horecawet is de volgende visie aangehouden: Lisse is in 2020 een gemeente waar het plezierig uitgaan is, waar leuke evenementen plaatsvinden en waar het alcoholgebruik beperkt is en jongeren onder de 16 dan wel 18 jaar geen alcoho

Veilig Verkeer Nederland en drankenbranche zetten hun 17

wetten.nl - Regeling - Drank- en Horecawet - BWBR000245

Het wetsvoorstel voor aanpassing van de Drank- en Horecawet is door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe Drank- en Horecawet treedt per 1 januari 2013 in werking. Gezien het feit dat de wijziging van de huidige Drank- en Horecawet al sinds 2005 loopt, vindt KHN het goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de horecaondernemers In de nieuwe DHW is de leeftijdsgrens van 16 jaar opgenomen voor de verkoop aan en het bezit van zwak alcoholische dranken. Met een motie is deze leeftijdsgrens verhoogd naar 18 jaar (deze treedt waarschijnlijk 1 januari 2014 in werking).Dit betekent dat jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende dranken verstrekt mogen krijgen en nie Artikel 1.15a Drank- en horeca-inrichting. Naar Bouwbesluit; Met het nieuwe artikel 1.15a, ingevoegd bij Stb. 2017, 268, is zeker gesteld dat voor zover op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet (Besluit DHW) een voorschrift geldt dat strenger is dan een bij of krachtens het Bouwbesluit 2012 gesteld voorschrift, uitsluitend dat voorschrift op grond van het Besluit DHW van.

Nieuwe Drank- en Horecawet in IJsselland. In 2013 en 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Zo is de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar en is de handhaving van de wet bij gemeenten komen te liggen. Wat zijn de gevolgen van deze wijzigingen? Hoe is het alcoholgebruik nu onder jongeren? Hoe ziet het. Het college van B&W heeft het raadsvoorstel voor de verordening gewijzigde Drank- en Horecawet klaar. In de nieuwe wet dat al per 1 januari van dit jaar in is gegaan, is de burgemeester voortaan verantwoordelijk.Acht gemeenten uit de regio werkten samen aan het opstellen van de regels Voor het vestigen van een nieuwe onderneming € 1.318; Voor de overname van een bestaande onderneming € 1.198; Ondergeschikte wijziging in verleende vergunning € 93; Zie Legesverordening 2021. NB. Wanneer u alcoholhoudende dranken schenkt, heeft u zowel een exploitatievergunning als een Drank- en Horecawetvergunning nodig Art. 32 DHW - Artikel 32 Drank- en Horecawet - Artikel 32 1. Een vergunning kan in de gevallen bedoeld in artikel 31, tweede en derde lid, door de burgemeester worden geschorst voor een periode van ten hoogste 12 weken.2. Tijdens de schorsing verleent de burgemeester de vergunninghouder geen nieuwe vergunning op grond van artikel 3 Zeker nu de nieuwe Drank- en Horecawet op 1 januari 2013 van kracht gaat, kunnen gemeenten in samenspraak met de verstrekkers veel beter samenwerken aan een verantwoorde verstrekking van alcohol. In deze wet wordt namelijk geregeld dat de gemeenten ook verantwoordelijk worden voor de controle op de naleving van de Drank- en Horecawet

Groen licht voor nieuwe Drank- en Horecawet NU - Het

Drank- en Horecawet.Er zijn nieuwe regels in de drank- en horecawet, met name voor horeca in sportkantines en wijkcentra (paracommercie) en een verbod op alcohol voor jongeren onder de 18 jaar.Burgemeester Noordanus, verantwoordelijk voor het naleven van de wet, bespreekt met de commissie hoe het toezicht geregeld moet worden.; Nieuw Stadhuis.Grote projecten krijgen in de raad een speciale. Beste vrijwilligers, Sinds enige tijd is de nieuwe drank- en horecawet bij sportvereniging van toepassing. Wat houdt dit in voor onze vereniging? Vereist? Iemand binnen onze vereniging moet in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne. Deze persoon is niet verplicht om iedere keer, dat er activiteiten zijn binnen onze vereniging, aanwezig te zijn

Nieuwe regels alcoholverkoop Ondernemersplein - KV

Drank- en Horecawet. 28-01-21, Drank- en Horecavergunning, Stationsstraat 3, 7451BH, Yume Sushi & Grill Holten V.O.F., 205938 (28-01-21) Toelichting. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om gepubliceerde stukken digitaal in te zien RV 20-31: Preventie- en handhavingsplan Drank- en horecawet 2020-2022; vergroten verkleinen. Kijk of luister mee . De griffie ontvangt uw reactie graag uiterlijk 2 juni 2020. De woordvoerders ontvangen een vergaderlink vanuit Zoom. De bijeenkomst wordt live gestreamd via youtube

Gemeenteblad 2020, 354511 Overheid

Invoering nieuwe Drank- en Horecawet. donderdag 02 januari 2014 14:21. Een gezond jong brein én alcohol gaan niet samen De Eerste Kamer heeft dinsdag 18 juni 2013 ingestemd met de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar De nieuwe alcoholwet zal een half jaar later ingaan dan gepland, op 1 juli 2021. Dat kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) aan tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet, die de drank- en horecawet vervangt. Uitspraak Raad van State. Artikel 24, eerste lid onder a, van de Drank- en Horecawet Doet u een beroep op artikel 46 van de Drank- en Horecawet? (geldt alleen bij inrichtingen van voor 30 september 1967) ja nee Zo ja, aangeven op welke grond/gronden het beroep stoelt en ten aanzien van welke van de hiervoor genoemde lokaliteit(en): 6. De aanvraag heeft betrekking op: vestiging nieuwe instelling of verenigin Drank Horecawet vacatures. Vergunningverlener (m/v), Buitengewoon Opsporingsambtenaar (m/v), Medewerker Handhaving-boa en meer op Indeed.n

Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet: wat gaat veranderen

Gemeenten niet klaar voor nieuwe drank- en horecawet. voorpagi­na CDA en PvdA achter alcoholboete voor jongeren. voorpagi­na Burgemeesters: Alleen nog alcohol boven de achttien. voorpagi­n BARNEVELD - Op 1 januari 2013 wordt de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht. D

Woning Nieuwe Rijksweg 9 Lexmond - Oozo

Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet AMvB BWBR0011700 Ondernemingspraktijk Economie en ondernemen Artikel 10, Drank- en Horecawet Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet Drank- en Horecawet, bedoeld in artikel 1, bedoeld in artikel 1, bedoeld in artikel 1, bedoeld in artikel 1, bedoeld in artikel. De Drank- en Horecawet, voluit geheten Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is een Nederlandse wet van 7 oktober 1964, in werking getreden op 1 november 1967, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan. Nieuws en actualiteiten. Hier vindt u onze columns, artikelen, persberichten en andere teksten over alles rondom de wereld van gedestilleerde dranken en de bijbehorende regelgeving In volgorde ziet u de datum, de omschrijving en de locatie van de activiteit, de aanvrager, het interne nummer en tussen haakjes de verzenddatum. Drank en Horecawet I 27-04-20, ontheffing drank- en horecawet op Koningsdag, Oosterhofweg 49, 7461BT, Stichting Multifunctioneel Centrum Parkgebouw, 203251 (12-03-20) Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen 6 weken na de verzenddatum een. De nieuwe alcoholwet zal een half jaar later ingaan dan gepland, op 1 juli 2021. Dat kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet, die de drank- en horecawet vervangt.De nieuwe wet regelt onder meer dat ouders die voor hun kinderen onder de achttien jaar in de kroeg of het..

De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met de nieuwe Drank- en Horecawet. Jongeren onder de 16 jaar zijn daardoor vanaf 1 januari strafbaar als ze alcohol in bezit hebben, zowel in het café als op de openbare weg Ik vind het belangrijk dat er een redelijke overgangstermijn geldt voordat de nieuwe maatregelen in werking treden, De aanpassing van de Drank- en Horecawet. (25 Augustus 2020) Reactietijd: 17 dagen. Indiener Paul Blokhuis . Gericht Wybren van Haga. Access (16928 ) Publicatiedatum 11 September 2020 Naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet, wordt de wet gewijzigd. De wetswijziging ligt tot 8 mei 2019 ter consultatie. Op 28 maart 2019 zijn naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet de nieuwe wijzigingen bekend gemaakt

Drank- en Horecawet - Het CC

Update Zorgen om handhaving nieuwe Horecawet Het is maar de vraag of gemeenten genoeg mankracht hebben om de nieuwe drank- en horecawet te handhaven Voorstellen nieuwe Drank- en Horecawet: Het inrichtingenbesluit Drank en Horecawet wordt vrijwel geheel geschrapt. Alleen een aantal regels met betrekking tot slijterijen blijft bestaan. Voor horecabedrijven waar alcohol wordt verkocht betekent dit dat 'alleen' de regels van het Bouwbesluit gelden Nieuwe Drank- en Horecawet in IJsselland. In 2013 en 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Zo is de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar en is de handhaving van de wet bij gemeenten komen te liggen. Wat zijn de gevolgen van deze wijzigingen? Hoe is het alcoholgebruik nu onder jongeren? Hoe ziet het. Handhaving van de Drank- en Horecawet. Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol, gemeenten en het coronavirus (COVID-19) Ga direct naar achtergrondinformati landelijke en lokale wetten en regels aangaande de fysieke leefomgeving (onder andere milieu, bouw, APV en bijzondere wetten, zoals de Drank- en Horecawet). Voor het beleid, de uitvoering en monitoring van toezicht en handhaving gelden wettelijke (kwaliteits)eisen die zijn neergelegd in de Wet algemen

Alcohol Rijksoverheid

Omdat de tijd niet stilstaat en de ontwikkelingen op het gebied van winkel- en horecaconcepten zich blijven opstapelen, is de regering van mening dat vele bepalingen uit de huidige Drank- en Horecawet achterhaald zijn. Dat klopt ook wel: de basis va Wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet, brief aan de VC voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer. 04-09-2020. Geachte dames en Bevoegdheden gemeente (artikel 25a, lid 2, en 25e) Onder de nieuwe wet krijgen gemeenten een te ruime bevoegdheid om aanvullende maatregelen te nemen De Drank- en Horecawet verbiedt verkoop en verstrekking van alcoholhoudende producten aan personen beneden de leeftijd Zakboek Openbare orde en veiligheid 51 van 18 jaar. Dit geldt ook voor zwak-alcoholhoudende dranken, zoals bijvoorbeeld in supermarkten verkocht worden en waarvoor geen drank- en Horecavergunning vereist is De drank- en horecavergunning is bedoeld voor horecabedrijven die tegen betaling alcoholhoudende drank schenken (voor gebruik ter plaatse) zoals een restaurant , café of een paracommercieel horecabedrijf zoals een sportkantine of verenigingsgebouw. De drank- en horecavergunning is ook bedoeld voor slijtersbedrijven die alcoholhoudende drank verstrekken (in gesloten verpakking) voor gebruik.

Laatste nieuws - stap

Nieuwe regels voor verantwoord winkelen; en opmerkingen te plaatsen bij de wijziging van de Drank- en Horecawet. Daarop reageert staatssecretaris Blokhuis (VWS) Begin volgend jaar (2020) geeft staatssecretaris Blokhuis (VWS) antwoorden in een zogeheten nota naar aanleiding van het verslag Op dinsdag 8 mei heeft de Eerste Kamer niets in het wetsvoorstel voor de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) controversieel verklaard. Het proces van besluitvorming gaat verder op dinsdag 22 mei 2012. 1. Er komt geen experimenteerartikel zoals aanvankelijk was opgenomen in het wetsvoorstel. Tevens blijven de leeftijdsgrenzen gelijk. Tijdens de laatste behandelingen in [ De nieuwe drank - en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden. Sinds 1964 is de wet vier keer gewijzigd. De eerste wijziging had betrekking op de regels voor het paracommercialisme Handhaving van de nieuwe Drank- en Horecawet 2013 De Eerste Kamer heeft op 22 mei 2012 ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet. De huidige wet dateert alweer uit het jaar 2000 en wordt aangepast aan de huidige maatschappelijke inzichten en politieke wensen. De wet wordt op divers De 1e Kamer is akkoord gegaan met de nieuwe Drank- en Horecawet. 'Hiermee is een eind gekomen aan een discussie die bijna negen jaar heeft geduurd', meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag

Wat gebeurt er in Kern Heesch - Oozo

nieuwe Drank- en horecawet in te voeren. Op 13 juni is het advies gepresenteerd aan de verantwoordelijke wethouders en burgemeesters van de samenwerkende gemeenten. Daaruit bleek een grote mate van instemming. Het spreekt vanzelf dat bij de totstandkoming van deze voorstellen ook de adviezen van andere instanties en Home > Over Bestuur > Officiële bekendmakingen > Drank- en Horecawet > Verleende drank- en horecavergunning - publicatie week 49 2020 Verleende drank- en horecavergunning - publicatie week 49 2020 Gegevens bekendmakin õ loP år>¡- l¡> GEMEENTE vVEERT l'il_S 1516 Onderwerp u itvoeringspla n Preventie- en Handhavingplan Dran k- en Horecaw et 2or9 -2020 Voorstel 1. De evaluatie van het Preventie- en Handhavingplan Drank- en Horecawet 1.1 op te schorten tot na vaststelling van de nieuwe Alcoholwet. 2. Het Uitvoeringsplan Preventie- en Handhavingplan Drank- en Horecawet 2019 De nieuwe Drank- en Horecawet Invloed gewijzigde DHW op schenktijden Door de gewijzigde Drank- en Horecawet zijn de schenktijden voor alcoholhoudende dranken bij 13% van de sportkantines ingekort, bij 75% gelijk gebleven en bij 3% verruimd. Daarnaast zegt 9% het niet te weten Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Met de benodigde wijzigingen zijn gemeenten, in casu de burgmeester, verantwoordelijk geworden voor de drank- en horecavergunningen, het toezicht daarop en de toepassing van vernieuwde handhavingsinstrumenten

 • De bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat het object is verwijderd.
 • Gemiddelde hoogte van een auto.
 • Domaine de Chalain Zoover.
 • Enneagram type 4 en 9.
 • Ergonomie drachten.
 • Beste gratis rekenmachine iPad.
 • Rouwadvertentie HS krant.
 • Dermatoloog az groeninge.
 • Bosch gasfornuis oven knop.
 • Rolstoelbus huren nijmegen.
 • Hand waterpomp rubber vervangen.
 • Spirit Bird Xavier Rudd meaning.
 • MiG 29.
 • Schaduwdoek Praxis.
 • Ladies European Tour.
 • PeWi.
 • Disney contact.
 • Zondagsschool liedjes van vroeger.
 • KBZON Corona.
 • Winnetou films volgorde.
 • Wibra hemd.
 • De Weerd Roermond.
 • Omeprazol hond diarree.
 • Makita accu bladblazer DUB361Z.
 • Auto polijsten kosten.
 • Leren werklaarzen Welkoop.
 • Explosion Dance.
 • League of legends demacia lore.
 • Psilocybine ceremonie.
 • Muziekschool Hoogeveen.
 • Yogolino Banaan.
 • Dokter carnaval.
 • Ladies European Tour.
 • 145 pond in Euro.
 • Carnavalskleding sale.
 • Zwart shirt dames korte mouw.
 • Kinetisch zand samenstelling.
 • Paard zwarte tong.
 • Gordijnroede ophangen aan muur.
 • Afdekzeil zwembad 200x300.
 • Spartacus Run Boom.