Home

Neef en nicht trouwen

In zo'n 30 Amerikaanse staten is er een uitdrukkelijk verbod op huwelijken tussen neef en nicht tenzij alle twee de partners onvruchtbaar zijn. In Europa is het niet verboden om met een neef of nicht te trouwen. Toch is een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voorstander van een verbod op dit soort huwelijken Het trouwen met een neef of nicht is in de wet niet verboden. Maar ook hier is de kans groot op het krijgen van een gehandicapt kindje. En bovendien als het huwelijk niet lukt en de neef en nicht besluiten te gaan scheiden, kan dat leiden tot grote problemen binnen de familie

Een neef-nichthuwelijk is een vorm van huwelijk tussen een volle neef en nicht, twee volle neven, twee volle nichten of tussen een oom of tante en een neef of nicht. De huwelijkspartners hebben in dit geval dus een familieband van de derde of vierde graad met elkaar Gezondheidsrisico's voor kinderen. Een huwelijk tussen neef en nicht, ook wel een cosanguïene huwelijk genoemd, waren ooit verboden. Dit was vooral omdat kinderen uit zo'n huwelijk met serieuze afwijken worden geboren, zo niet erger vroeg kunnen sterven. Des te dichter bij de voorouders, des te dichter bij de risico's Neef-nichthuwelijken mogen in Nederland alleen als er een beëdigde verklaring is van beide partners dat zij uit vrije wil toestemming geven voor het huwelijk. Een neef-nichthuwelijk is een huwelijk tussen een volle neef en nicht. Of tussen een oom of tante en een neef of nicht Trouwen neef en nicht geeft iets meer risico. nieuws Als neven en nichten met elkaar trouwen, geeft dat slechts een gering extra risico op erfelijke afwijkingen, zo blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Belangrijke uitzondering vormen echter besloten gemeenschappen waar met elkaar trouwen meer dan gemiddeld voorkomt In Nederland is het niet verboden om als neef en nicht met elkaar te trouwen, hoewel dit niet altijd zo is geweest. Volle neven en nichten worden vanuit het Burgerlijk Wetboek beschouwd als verwanten in de vierde graad. In een dergelijke situatie is een huwelijk in beginsel toegestaan

Huwelijk tussen neef en nicht Mens en Gezondheid

Neef-nicht / Een veilig huwelijk draagt een risico Een huwelijk met een bloedverwant draagt bij aan, in verhouding, een groter aantal kinderen met handicaps Neef en nicht trouwen op 84-jarige leeftijd met elkaar Een haast onmogelijke liefde - die tussen neef Klaas en nicht Jansje. De twee zijn al van jongs af aan verliefd op elkaar, maar durfden nooit volledig toe te geven aan hun liefde voor elkaar. Nu gaan ze alsnog - op 84-jarige leeftijd - trouwen In de politiek wordt al jaren gesproken over een verbod op huwelijken tussen neef en nicht. Voorlopig mag het nog, maar hoe is dat wettelijk eigenlijk geregeld? Met welke familieleden mag je wel en niet trouwen? Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikel 1:41 dat het verboden is te trouwen met: iemand van wie je afstamt [

De recente discussie tussen voor- en tegenstanders over het kabinetsplan om het neef-nicht huwelijk te verbieden bleef erg theoretisch. Vooral wat betreft de tegenstanders gaat de discussie meestal over de bestrijding van de nadelen van dit soort huwelijken door een 'goede voorlichting' in plaats van een 'wetswijziging'. Maar over wat een 'goede voorlichting' precies is, horen we. Neef en nicht trouwen zelden uit vrije wil De handen van bruiden worden vaak versierd met henna Beeld EPA Er is niks mis met een neef-nichthuwelijk, als het maar geen gedwongen huwelijk is,..

Mag je met je neef of nicht trouwen? willemweve

'Trouwen met je neef of nicht kan niet Amber: In mijn schoonfamilie komt dit dus ook vaak voor , dat er met neef en nicht wordt getrouwd en mensen uit het zelfde dorp Bloedverwanten in de 1e, 2e, 3e of 4e graad mogen niet met elkaar trouwen. Dat zijn bijvoorbeeld: (groot-)ouders, (klein-)kinderen, broer en zus, neef en nicht, neef en neef, nicht en nicht, oom en nicht, oom en neef, tante en nicht of tante en neef

Het kabinet gaat terecht de incestieuze relatie tussen neef en nicht verbieden. Ik dacht werkelijk dat het al verboden was hier in Nederland. Want door trouwen binnen de familie krijg je juist meer lichamelijke en geestelijke afwijkingen. Tevens import van bruidjes vanaf 25 jaar. In deze zware tijden is dat niet verkeerd Het gaat hierbij bijvoorbeeld om neef en nicht (gezamenlijke grootouders), of om achterneef en achternicht (gezamenlijke overgrootouders). Het huwelijk tussen een neef en nicht is de meest voorkomende consanguïne huwelijksvorm en het voorkeurshuwelijk in veel samenlevingen wereldwijd zoals in Noord-Afrika, Sub-Saharisch Afrika, Midden-Oosten en West, Centraal en Zuid-Azië

In de Verenigde Staten is een huwelijk tussen neef en nicht wettelijk verboden. In veel landen in het Midden-Oosten is het heel normaal om met een familielid te trouwen. Bekende personen als Charles Darwin, Albert Einstein, Edgar Allan Poe en koningin Victoria waren getrouwd met een neef of nicht Trouwen een neef en een nicht met elkaar dan verhoogt dat de kans op een baby met een genetische afwijking met maximaal 2,8 procentpunten, zegt Motulsky. 'Slechts een verdubbeling van het risico.' Wanneer in bepaalde bevolkingsgroepen neven en nichten, of familieleden meer dan gemiddeld met elkaar trouwen, dan zal de kans op het krijgen van kinderen met een geboorteafwijking toenemen Neef en nicht trouwen op boerenbruiloft Maasbree . 07-01-2020 om 09:55 door Redactie. Print. Bruid Josje Nijssen en bruidegom Martijn Jacobs zijn ver weg familie van elkaar

mijn hoekje. forums. fadj Het verbod kwam er niet. Maar sinds 2015 mogen huwelijken tussen nichten en neven in Nederland alleen als er een beëdigde verklaring is van beide partners dat zij uit vrije wil willen trouwen. In.. En zo kwam ik er dus al snel achter wat dit inhield: dat je trouwt met je (achter-) neef of (achter-) nicht. Volgens. En beiden waren ze, zoals veel jonge Iraniërs, geëmigreerd naar Canada. Hun band was sterk, want geen van ons heeft hier. En zo kwam ik er dus al snel achter wat dit inhield: dat je trouwt met je (achter-) neef of (achter. Op deze regel bestaan ook enkele uitzonderingen. Zo mogen een stiefouder en stiefkind met elkaar wel een geregistreerd partnerschap aangaan, als de stiefouder het stiefkind tenminste niet erkend heeft. Een neef en een nicht mogen met elkaar ook een geregistreerd partnerschap aangaan. Buitenlandse partner(s) of partner(s) in het buitenland Met een neef of nicht mag je trouwen, dit mag ook met een stiefouder of stiefkind. U mag niet trouwen met uw broer, zus, vader, moeder, kind, grootouder of kleinkind

Orgineel trouwcadeau MercikesRomper ik word grote nicht - loading - Mercikes

Neef-nichthuwelijk - Wikipedi

 1. ste niet erkend heeft. Een neef en een nicht mogen ook met elkaar trouwen
 2. Trouwen met je neef zit kennelijk nog in de taboesfeer 'Mijn ouders zijn neef en nicht', brengt er eentje in. 'Mijn neef is getrouwd met mijn zus', zegt een ander. 'Nou sorry hoor, ik vind het niet meer van deze tijd. Bovendien komen er ziektes van', roept een derde
 3. Als aanstaande echtparen aannemelijk kunnen maken dat zij beiden uit vrije wil in het huwelijk treden, mogen ze toch trouwen. Ambtenaren van de burgerlijke stand gaan niet controleren of trouwkandidaten neef en nicht zijn. Stellen die willen trouwen, moeten een verklaring afleggen dat zij geen neef en nicht zijn
 4. Een neef en een nicht mogen met elkaar ook een geregistreerd partnerschap aangaan. Buitenlandse partner (s) of partner (s) in het buitenland. Partners die geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben én die beiden in het buitenland wonen, kunnen in Nederland geen geregistreerd partnerschap aangaan
 5. Het enige wat verboden is is het trouwen van broer en zus. Tijdens de invoering van het Nieuwe Burgerlijke Wetboek in 1970 is het verbod op huwelijken tussen aanverwanten en bloedverwanten in de derde graad (dus oom-nicht en tante-neef) opgeheven. Een relatie, mits meerderjarig, is nooit strafbaar, ook niet tussen broer en zus. Hoe ziek ook
 6. Neef en nicht trouwen. 29 april 2019 . De moeder van Jurjen Stege heette Meike voor de Wind. Maar Jurjen trouwde ook met Meike voor de Wind. Zijn moeder blijkt de tante te zijn van zijn vrouw die naar zijn moeder is vernoemd

Video: Is een huwelijk tussen neef en nicht toegestaan? Yolanda

Geboortekussen Vlaggen en Sterren Jongen - Mercikes

Aanpak huwelijksdwang Huwelijksdwang Rijksoverheid

En als we nieuwe mensen leren kennen die opmerken dat we dezelfde achternaam hebben, zeggen we meteen dat onze vaders broers zijn, en wij dus neef en nicht. Laurie: We doen niet geheimzinnig. Wie ons niet neemt zoals we zijn, hoeven we niet in onze omgeving. Trouwen als neef en nicht is één. Hoe zit dat met kinderen krijgen Huwelijken tussen mensen uit dezelfde familie komen bijna overal voor. Meestal gaat het om een (achter)neef en (achter)nicht. We noemen dit ook wel familiehuwelijken of neef-nicht huwelijken

Kleertjes (met Naam) - Mercikes

Trouwen met je neef of je nicht. Dit wordt in onze maatschappij doorgaans niet geaccepteerd. Volgens sociaal psycholoog Ashley Hoben zou dit gewoon moeten kunnen De motivering is dat neef-nicht huwelijken vaak gedwongen zijn. De familie zou bepalen dat neef en nicht met elkaar trouwen. Opvallend genoeg wordt er in het huidige regeerakkoord ook onder de paragraaf 'emancipatie en gelijke behandeling' gesteld dat gedwongen huwelijken strafbaar worden In de Koran stelt Soera De Vrouwen 4:22-24 dat men alle vrouwen mag trouwen die niet in een eerdergenoemde relatie tot de persoon staan, waarbij nichten niet genoemd worden. In de katholieke Kerk mogen neef en nicht in principe niet met elkaar huwen. Een huwelijk in zijlijn is nietig tot en met de vierde graad Neef en nicht mogen alleen trouwen na een beëdigde verklaring dat zij uit vrije wil toestemming geven voor het huwelijk. U mag niet gedwongen worden om te trouwen. Als u onder curatele staat, hebt u toestemming nodig van de curator of rechtbank. Meer informatie: Op www.rijksoverheid.nl staat waar u aan moet denken als u gaat trouwen in het. Bijzonder huwelijk: neef en nicht van 84 jaar geven elkaar het ja-woord Smoorverliefd Het is op 28 juli misschien wel het meest bijzondere huwelijk van het jaar. De aanstaande bruid en bruidegom zijn niet alleen beiden 84 jaar oud, maar ook nog eens vol neef en nicht

Sticker Beregezellig met jou! - Mercikes

Trouwen neef en nicht geeft iets meer risico gezondheid

 1. GRONINGEN - De gevaren van een huwelijk tussen neef en nicht worden in de westerse wereld overdreven. In het verleden waren dit soort verbintenissen wellicht zelfs effectief tegen ziektes als.
 2. Neef en nicht trouwen zelden uit vrije wil Shirin Musa, voorzitter Femmes for Freedom, organisatie voor huwelijkse vrijheid en gelijke rechten Er is niks mis met een neef-nichthuwelijk, als het maar geen gedwongen huwelijk is, betoogde antropologe Edien Bartels van de Vrije Universiteit op Podium (24 november)
 3. Koning Edward VII trouwde ook met zijn nicht, en trad hiermee in de voetsporen van zijn moeder (Koningin Victoria), hoewel hij en Alexandra van Denemarken derde neef en nicht waren
 4. Trouwen als neef en nicht is een ding. Maar samen gezonde kinderen krijgen, is nog iets anders. Mieke: 'Inderdaad. Omdat mijn kinderwens heel groot is, zijn we vrij snel naar het centrum voor genetisch onderzoek gestapt in Antwerpen. Allebei hebben we een uitgebreid DNA-onderzoek laten doen
 5. ”Neef en nicht vrijt licht”, zo luidt een oud Nederlands gezegde. Toch komt het tegenwoordig zeer weinig meer voor dat familieleden met deze graad van verwantschap met elkaar trouwen. Dat ligt anders onder allochtonen, waar huwelijken tussen neven en nichten geregeld voorkomen

Refoweb Huwelijk neef en nicht Refowe

Wou je vroeger met je neef of nicht trouwen, dan moest je de pastoor om toestemming vragen. Ze vrijen dicht, zegt de volksmond, maar ze trouwen niet licht Ik ben met een onderzoekje bezig over huwelijken tussen neven en nichten onder Marokkaans Nederlandse jongeren. Stemmen, motivatie is niet nodig! Huwelijk neef en nicht - Pagina Er bestaan verschillen qua strafbaarheid in huwelijken tussen bloedverwanten (consanguïne huwelijken genoemd). Zo is een huwelijk tussen neef en nicht niet strafbaar in Nederland, maar wel in België. In Nederland is tot en met de derde graad strafbaar. In de bijbel is er geen aanwijzing dat het tussen neef en nicht niet mag Volgens Yerden zijn de risico's van in de familie trouwen taboe onder moslims. Een getrouwde neef en een nicht kunnen zichzelf dus achteraf moeilijk verwijten maken als het gehandicapte kind er al is Integratiedeskundige Jan Beerenhout vindt dat er weer een verbod op huwelijken tussen neven en nichten moet komen. Dit omdat binnen Turkse en Marokkaanse kring op vrij grote schaal getrouwd wordt.

Neef-nicht / Een veilig huwelijk draagt een risico Trou

 1. Dit heeft eerst en vooral niets met mij te maken maar Effe jullie mening hierover Ik weet dat dit hier veel keer besproken is en bla bla maar moehim Zou jij met een neef/nicht kunnen trouwen: (ma zijn zussen , pa zijn broers,...) Dus je bent niet echt met elkaar opgegroeid het is niet dat je in elkaars buurt woont en dagelijks/wekelijks ziet
 2. PREVIEW: Mogen neef en nicht trouwen? In de allereerste aflevering van Alloo en de Liefde gaat Luk Alloo op zoek naar bijzondere liefdesverhalen
 3. Zouden jullie die stap kunnen nemen met die ene leuke aantrekkelijke neef/nicht waar je ouders vol lof over spreken? 07-11-05, 10:53 #2. Klaassie. Bekijk Profiel Bekijk Forum Berichten Privébericht Very Important Prikker Ingeschreven Feb 2004 Berichten 3.679 Post Thanks / Like Thanks (Given)
 4. Trouwen met je neef of nicht was in haar familie, en in veel andere families die ze kende, de traditie. Haar vader en moeder zijn neef en nicht. Haar oudste zus is met Hamza's broer getrouwd
 5. Neef en nicht vrijt licht. Iedereen heeft weleens gehoord van een huwelijk tussen neef en nicht. Elke genealoog heeft er mee te maken omdat bijna in elke kwartierstaat zich wel verwanten bevinden die uiteindelijk dezelfde voorouders hebben

Mensen niet zo hypocriet doen, zijn allebei vrijwillig bezig geweest,je hebt niks om je schuldig over te voelen, nicht neef lekker boeiend.... reactie ikke, Op 19-01-2010 01:00 Ik vind dat je je niet hoeft te schamen,ik ken 2 hele gelukkige mensen met 1 mooi kindje,die zijn getrouwd en neef en nicht van elkaar.Ik zou me er niet voor schamen,doen zij en hun familie ook niet Het luidt neef en nicht vrijen dicht maar trouwen niet licht en zegt dus precies het tegenovergestelde. En het is niet juist dat dit bij ons lange tijd niet abnormaal was. De kerk heeft zich al van in de late oudheid ingezet voor exogamie en dat is al zowat 14 eeuwen een van de fundamentele verschillen tussen de christelijke en de moslimculturen De juiste benaming van je neven, nichten, ooms en tantes. In onderstaand schema laat ik zien wat de internationale benamingen zijn voor neven en nichten, en kinderen van oudere en jongere familieleden.. Vreemd genoeg is de zoon van jouw overgrootmoeder niet een oom maar een neef 2 keer verwijderd. We zijn geneigd om die persoon oom te noemen omdat hij ouder is In de afgelopen maanden is het fenomeen bloedverwantschap een aantal keer prominent in het nieuws geweest, zowel in ons land als daarbuiten. De nationale en internationale bevindingen en aanbevelingen lopen nogal uiteen. In Nederland is recentelijk ontdekt dat migranten op grote schaal trouwen met een neef of een nicht

Neef en nicht trouwen op 84-jarige leeftijd met elkaa

Dit koppel is neef en nicht: We keken elkaar in de ogen, en plots was er die vonk Video Eerst was er de liefde, dan pas het besef: we zijn neef en nicht. Maar Nele (26) en Bart (27), vanavond. Nicht tegen Neef . Bloedbetrekkingen zijn de relaties gevormd door het huwelijk en de geboorte van nakomelingen aan het paar dat gaat trouwen. Naast broer, zus, moeder en vader zijn er veel verschillende relaties die belangrijk zijn, zelfs in tijden van nucleaire gezinnen Huwelijk tussen neef en nicht kan best Neven en nichten mogen best met elkaar trouwen. Dat vindt de sociale psychologe Ashley Hoben van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in Nederland

Duvel - Bieretiketten Proost, je wordt Oom! - MercikesCadeau Peettante - Kussen Gereserveerd voor de liefste

Trouwen met een familielid: mag dat? - Vernoeming

Neef en nicht trouwen met elkaar en daar is niet iedereen in de familie blij mee. Blije 15/01 15:01 0 -7. 5 12. Angie en Michael voelen zich al op jonge leeftijd tot elkaar aangetrokken. Je zou het niet verwachten, maar niet iedereen in de familie is er even blij mee Marcel en ik kennen elkaar al ons hele leven; we zijn neef en nicht. Toen we klein waren, zagen we elkaar geregeld, tot Marcel met zijn ouders naar Frankrijk verhuisde. Zestien was ik toen ik hem weer terugzag op een verjaardag van mijn opa. Ik keek naar En toen kwam het nieuws dat hij zou trouwen Eenderde allochtonen trouwt neef of nicht uit thuisland 26 april 2002 - Van onze verslaggever Iaki Oorbe Genovesi Eenderde van de Turken en Marokkanen die een partner uit het lan De opmerkelijkste krant van Nederland - Huwelijk tussen neef en nicht kan best. En als we dadelijk allemaal met onze neef of nicht gaan trouwen komen er zeker kinderen met afwijkingen . 18-07-2011 18:56:08. manus. laten mijn ouders nou ook neef en nicht zijn , ik ben er beresterk uitgekomen

Of aanmelden via een van deze diensten. Aanmelden met Facebook. Aanmelden met Twitte eigenlijk, zijn wij de reden waarom neef en nicht niet moeten trouwen. Der Grund, warum Cousin und Cousine nicht heiraten sollten. Maar wij zijn geen broer en zuster, wij zijn neef en nicht. Wir sind keine Geschwister, sondern Cousin und Cousine. Neef en nicht zijn soms nader dan broer en zus Gebeurtenis Trouwen Datum 18-05-1622 Religie Voor het gerecht Gebeurtenisplaats Utrecht Documenttype DTB Trouwen Erfgoedinstelling Het Utrechts Archief Plaats instelling Utrecht Collectiegebied Utrecht Archief 711 Registratienummer 85 Pagina 198 Registratiedatum 18-05-1622 Akteplaats Utrecht Collectie Utrecht CIV trouwen 1585-1656 Bijzonder huwelijk tussen 84-jarige neef en nicht In Nederland is het verboden om te trouwen met (groot-)vader, (groot-)moeder, broer of zus. Een huwelijk in derde of vierde graad in de zijlinie (oom, tante, neef, nicht) is echter wel toegestaan

Waarom neef/nicht huwelijken verboden zouden moeten worden En het huidige wetsvoorstel niet ver genoeg gaat Door: Gert Jan Geling, 17:48, 28 juli 2015 . En het huidige wetsvoorstel niet ver genoeg gaat Ouders, kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters mogen ook niet met elkaar trouwen. Op deze regel bestaan ook een paar uitzonderingen. Zo mogen een stiefouder en stiefkind wel met elkaar trouwen, als de stiefouder het stiefkind tenminste niet erkend heeft. Een neef en een nicht mogen wel met elkaar trouwen Versterking van de familiebanden is één van de motieven achter huwelijksdwang, zoals bij een huwelijk tussen neef en nicht. Het doel kan ook zijn voorkomen dat het slachtoffer met een 'ongewenste' partner trouwt en zich afkeert van de traditie Tot 25 allochtonen trouwt met neef AMSTERDAM - Een kwart van de Turken en een. Volgens schattingen (2002) is 22 tot 25 procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders met een (achter-) neef of (achter-) nicht getrouwd. Alleen al bij de gedachte dat mijn kind met het kind.

Geboorte Koffertjes - MercikesRingsecurity koffer Special Agent van Mercikes

Iedereen draagt wel een paar 'foutjes' in het erfelijk materiaal met zich mee. Vaak komt een erfelijke ziekte pas tot uiting als die aandoening van zowel de vaderlijke als moederlijke kant wordt ingebracht en bij het trouwen binnen de familie, zoals gebeurt bij een huwelijk tussen een neef en nicht, heb je daar gewoon wel meer kans op Neef en nicht trouwen op boerenbruiloft Maasbree 07-01-2020 om 09:55 Bruid Josje Nijssen en bruidegom Martijn Jacobs zijn ver weg familie van elkaar. Afbeelding: Jong Nederland Maasbree. Martijn Jacobs en Josje Nijssen vormen het bruidspaar dat in de onecht wordt verbonden tijdens de boerenbruiloft in Maasbree.. WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Een neef-nichthuwelijk is een vorm van huwelijk tussen een volle neef en nicht, twee volle neven, twee volle nichten of tussen een oom of tante en een neef of nicht. De huwelijkspartners hebben in dit geval dus een familieband van de derde of vierde graad met elkaar In 1714 trouwen in Eersel Maria Neomagus en Willem Peijpers, volle nicht en neef. Hun ouders zijn broer en zus. Ze krijgen negen kinderen, van wie er vijf als baby of voor hun 18de sterven, en één geestesziek is. Een verband met een genetisch defect ligt voor de hand, maar is niet bekend

 • Wild kamperen Nederland boete.
 • Vroegere naam provincie Papoea.
 • Het zwarte schaap van de familie.
 • Weetjes over de zee.
 • Leeuwen opvang Afrika.
 • Kenmerken kleding jaren '40.
 • Herman vriendschapsbrood variaties.
 • Emaille verf wit.
 • Warmteplaat kuikens instellen.
 • Wiki Gulfstream G500.
 • Prentenboek 'De verliefde getallen.
 • DSLR lenzen.
 • Vakken geneeskunde (Leuven).
 • Werkende moeder zijn in deze maatschappij.
 • Fuji camera HEMA.
 • BMW X6 M 2020.
 • Sterke verhalen vertellen.
 • Aardappel anders gehakt sperziebonen.
 • Hotel Diever.
 • Zonneklep MAN TGX.
 • Spain Air Force wiki.
 • Knack Roeselare adres.
 • Powerbank 20000 mAh draadloos.
 • IPL ontharen werkt het.
 • Scooter helm schoonmaken.
 • Duitse kakkerlak herkennen.
 • Plakhout aanbieding.
 • SIRIS nieuwslijn.
 • Cursus Filosofie Groningen.
 • Law and Order: SVU episodes.
 • Wettelijk minimum erfenis.
 • Hotel ARA Zwijndrecht telefoonnummer.
 • Elementaire deeltjes film.
 • Pachtnormen 2015.
 • Kobold Fight Club.
 • Funda Holkerveen.
 • Software firewall.
 • Pokémon Jessie and James Pokémon.
 • Comment récupérer son compte PSN sans adresse mail.
 • Te koop luxe appartement Antwerpen.
 • Olympische Winterspelen 1984.