Home

Richtlijn diverticulitis

Deze richtlijn is bedoeld om een evidence-based beleid voor de zorg voor patiënten met diverticulitis in de tweede lijn op te stellen. Doelgroep Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met diverticulitis, te weten chirurgen, maag- lever- darmartsen, internisten, radiologen en huisartsen

Startpagina - Acute diverticulitis - Richtlijn

Diagnostiek bij acute diverticulitis - Richtlijn

Acute diverticulitis komt vaak voor en wordt zowel door de huisarts als in het ziekenhuis behandeld. Recent is in het NTvG een samenvatting van de NHG-standaard over diagnostiek en behandeling van diverticulitis in de eerste lijn gepubliceerd.1 Onlangs is ook de richtlijn 'Diagnos-tiek en behandeling van acute diverticulitis van he 5 multidisciplinaire evidence-based klinische richtlijn acute diverticulitis. Deze richtlijn beperkt zich tot diagnostiek en behandeling in de tweede lijn. Deze richtlijn heeft als doelstelling om een evidence-based beleid voor de zorg voor patiënten met diverticulitis Samenvatting richtlijn diverticulitis van het colon. Open. Diagnostiek en behandeling in de tweede lijn. Richtlijnen. 10-04-2013. Het natuurlijk beloop van diverticulitis is over het algemeen ongecompliceerd en kan in het overgrote deel met conservatieve maatregelen worden behandeld

nvvh-richtlijn_acute-diverticulitis-van-het-colon_2010.pdf. Artikel: Diagnostiek en behandeling acute diverticulitis van het colo Vetten Totaal vet Basisrichtlijn Minder dan 30 En% vet wordt afgeraden, omdat een vetarme voeding de obstipatie in stand kan houden (1). Te veel vet kan gasvorming veroorzaken (1). Een voeding laag in vezels (zie bij vezels) en hoog in vet en rood vlees geeft drie keer hogere kans op het ontwikkelen van symptomatische divertikelziekte Diverticulitis is een klinische diagnose, die kan worden ondersteund door bepaling van het CRP. Het beleid bij een ongecompliceerde diverticulitis is afwachtend zonder specifieke maatregelen, waarbij de huisarts het beloop actief volgt. Het voorschrijven van antibiotica is niet geïndiceerd Diagnose van divertikels en diverticulitis. Divertikels worden vaak per toeval ontdekt. Als je ernstige klachten hebt die kunnen wijzen op diverticulitis verwijst de huisarts je door naar een maag-, darm- en leverarts (MDL-arts), internist of chirurg voor verder onderzoek. Diverticulitis kan worden vastgesteld met één van onderstaande. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste diagnostiek en behandeling is bij patiënten met een acute diverticulitis van de dikke darm. Er zijn verschillende behandelstrategieën beschreven in geval van ongecompliceerde en gecompliceerde diverticulitis. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde

Diverticulitis gaat meestal vanzelf over. Eventueel doet uw huisarts bloedonderzoek om te kijken of er tekenen zijn van een ontsteking. Hoelang diverticulitis duurt is moeilijk te zeggen. Bij de een kan het in een week weg zijn, bij de ander kan het een aantal weken duren. Diverticulitis kan ook weer terugkomen In de richtlijn 'Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen' van de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) is ervoor gekozen om de kwetsbare ouderen niet exact te definiëren, maar te typeren op basis van een aantal onderscheidende kenmerken Richtlijnen SWAB De SWAB formuleert landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik. Deze dienen als basis bij het opstellen van lokale en regionale antibiotica formularia en zijn gericht op de volwassen patiënt. De SWAB-richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformulari.. Naam richtlijn NHG-Standaard Diverticulitis Identificatienummer FDIV2 Onderwerp Diagnostische waarde van ECHO/CT bij patiënten met vermoeden van ongecompliceerde diverticulitis in de huisartsenpraktijk op het aantonen van diverticulitis. Publicatiedatum richtlijn 2011 Verkorte titel lacune Beeldvorming bij diagnostiek diverticulitis Title: Microsoft Word - NVvH richtlijn_acute diverticulitis van het colon 2012 _Projectplace_95039_ Author: s.muller Created Date: 2/15/2012 10:51:18 A

 1. Acute diverticulitis. Klik hier voor de richtlijn. Publicatie: 2018. Zoekveld. Zoeken. Vacatures; Magma Uitgave december 2020 Uitgave september 2020.
 2. DIVERTICULITIS Over Diverticulitis is geen NHG-Standaard of andere richtlijn. De tekst van deze werkafspraak vloeit voort uit de scholingsavond Gastro-enterologie voor huisartsen op 21 november 2007 in het MCL. Doel van deze werkafspraak is om de huisarts handvat te geven in de diagnostiek en behandeling/ begeleiding
 3. dering. Het is niet nodig om patiënten met ongecompliceerde diverticulitis te opereren of te behandelen met antibiotica
 4. Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2009. geraadpleegd juni 2010. Van den Berg M, Benninga MA, Di Lorenzo C. Epidemiology of childhood constipation: A systematic review
 5. Een geperforeerde diverticulitis is een van de meest voorkomende oorzaken van een acute buik. Een diverticulitis verloopt meestal goedaardig en zelflimiterend. Er wordt vaak geprobeerd om een perforatie te voorkomen. De lang betwiste antibiotica blijken geen toegevoegde waarde te hebben
Richtlijn Hemochromatose geautoriseerd | NIV

DIVERTIKELS & DIVERTICULITIS. Divertikels zijn kleine uitstulpingen van de darm, meestal in het laatste deel van de dikke darm (sigmoïd). Divertikels ontstaan op zwakke plekken in de darmwand en steken als het ware naar buiten toe, als een soort ballonnetjes De richtlijn Diagnostiek en behandeling acute diverticulitis van het colon is ontwikkeld op initiatief van het Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en gepubliceerd in 2010. Deze pagina delen. print Druk op CTRL + P om de pagina te printen. Downloads Samenvatting van de NHG-standaard 'Diverticulitis ciplinaire richtlijn hanteert dan ook een CRP-waarde van > 50 mg/l als een van de kenmerken van een acute diver-ticulitis. Het is echter niet gezegd dat deze resultaten uit tweede-lijnsonderzoek ook gelden voor patiënten bij wie men i

Diverticulitis is een klinische diagnose, die kan worden ondersteund door bepaling van het CRP. Het beleid bij een ongecompliceerde diverticulitis is afwachtend zonder specifieke maatregelen, waarbij de huisarts het beloop actief volgt. Het voorschrijven van antibiotica is nie Gecompliceerde diverticulitis: diverticu-litis die gepaard gaat met complicaties, zoals peridiverticulitis, abcesvorming of perforatie. In de tweede lijn wordt de ernst van de diverticulitis gegradeerd volgens de classificatie van Hinchey.3 Daarnaast komen ook late complicaties van diverticulitis voor, zoals strictuur- of fiel ts vomr ni g Acute diverticulitis Klik hier voor de richtlijn: 2018: Controle op microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-intestinale endoscopen PDF bestand: 2018: Thermolabiele, flexibele endoscopen Klik hier voor de richtlijn: 2018: Oesophaguscarcinoom, consultkaart PDF bestand: 2018: Hereditaire hemochromatose Klik hier.

Samenvatting richtlijn diverticulitis van het colon

 1. Samenvatting richtlijn diverticulitis van het colon: diagnostiek en behandeling in de tweede lijn Research output : Contribution to journal › Article › Professional Amsterdam Gastroenterology Endocrinology Metabolis
 2. Diverticulitis kan bloedverlies uit de anus veroorzaken, soms zelfs in grote hoeveelheden. Dit kan het gevolg zijn van een zogenoemde divertikelbloeding. Een divertikelbloeding ontstaat doordat een heel klein bloedvaatje in het divertikel scheurt. Een divertikelbloeding kan ook optreden zonder dat er sprake is van een diverticulitis. Darmperforati
 3. deren of verdwenen zijn
 4. Over de effectiviteit van antibiotica bij patiënten met een ongecompliceerde diverticulitis bestaat twijfel; in de huisartsenpraktijk is hiernaar geen onderzoek verricht. In de tweedelijn vindt momenteel de DIABOLO trial plaats, waarin de effectiviteit van (deels intraveneuze) antibiotica bij milde diverticulitis wordt onderzocht
 5. Van diverticulitis is sprake als een divertikel ontstoken raakt. Doorgaans betreft het pseudo-divertikels in het sigmoïd.Bij pseudo-divertikels bestaat de wand uit mucosa en serosa.Bij ware divertikels (bijvoorbeeld divertikel van Meckel) bevat de wand tevens de spierlaag van de dikke darm.. Divertikels in de dikke darm zijn in inwoners van het Westen meestal gelokaliseerd aan de linkerzijde.
 6. Richtlijn Diagnostiek en behandeling Acute Diverticulitis van het Colon. kwaliteitskoepel.nl. Views . 6 years ago Diverticulitis [MesH] OR Diverticulitis, Colonic [MeSH] 3403. EMBASE, AND. Medline. en contrast enema 78. Cochrane. databas

NHG richtlijn. Diverticulitis is een klinische diagnose, die kan worden ondersteund door bepaling van het CRP. Het beleid bij een ongecompliceerde diverticulitis is afwachtend zonder specifieke maatregelen, waarbij de huisarts het beloop actief volgt Title: Beste Jannes, Author: jannes Created Date: 10/6/2008 12:39:58 P Dieetbehandelingsrichtlijn Divertikelziekte en IBS beschrijft het standaardproces dat diëtisten dienen te doorlopen bij elke dieetbehandeling. Bestel hier

Dat wordt diverticulitis genoemd. Klachten divertikels. Divertikels geven vaak heel lang geen klachten en je weet dan ook niet dat je ze hebt. Sommige mensen hebben last van buikpijn, vooral linksonder in de buik. Hevigere klachten ontstaan pas als er voedselrechten in de divertikels achterblijven Samenvatting richtlijn diverticulitis van het colon: diagnostiek en behandeling in de tweede lijn By Caroline S. Andeweg, Richelle J. F. Felt-Bersma, Annelies Verbon, Jaap Stoker, Marja A. Boermeester and Robert P. Bleichrod

Keuze/duur antibiotica ongecomp

 1. Richtlijn Diagnostiek en behandeling Acute Diverticulitis van het Colo
 2. Een Meckel divertikel is een zeldzame, aangeboren afwijking van de dunne darm. Het Meckel divertikel is een uitstulping van de dunne darm. Deze uitstulping is een restant van de verbinding tussen de navel en de darm die bij het ongeboren kind aanwezig is
 3. Samenvatting richtlijn diverticulitis van het colon: diagnostiek en behandeling in de tweede lijn Published in Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 157(15)
 4. Richtlijn bloedingen van de tractus digestivus 9 Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen Eerste behandeling gericht op hemodynamische stabilisatie en bewaking Alvorens aanvullend onderzoek kan worden verricht naar de oorzaak van de bloeding dient een eerste behandeling plaats te vinden om de.

De richtlijn gaat over de symptomen, diagnostiek, therapie en begeleiding van patiënten met een verdenking op of een geconstateerde inflammatoire darmziekte. Deze samenvatting is gebaseerd op de richtlijn van 2008 en de revisie ervan in 2019. In de revisie is enkel gekeken naar deze 5 onderwerpen De richtlijn is herzien in 2020 o nder leiding van Irene Veldhuijzen, senior epidemioloog EPI-RIVM. Vaststelling door LOI: 9 juni 2020. Vaststelling Diagnostiek door NVMM: februari 2020.P ublicatie online: 23 juli 2002.. Nieuw en anders in deze richtlijn t.o.v. de vorige versie: Hoofdstuk Risicogroepen, paragraaf Verhoogde kans op ernstig beloop: zwangeren niet meer als risicogroep opgenomen

Samen met andere diverticulitis experts in Nederland heeft Andeweg de richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van acute diverticulitis van de colon' geschreven, een naslagwerk voor alle medisch specialisten die patiënten met diverticulitis behandelen For many years diet has been mentioned as a possible risk factor for the development of diverticula and acute diverticulitis. 5 Dietary restrictions—ranging from nil-by-mouth to liquid diets and low- or high-fibre diets—have often been part of the treatment of acute diverticulitis or, when the acute phase has passed, as a preventive treatment. Two studies have shown that an unrestricted. Richtlijn Diagnostiek en behandeling Acute Diverticulitis van het Colon . READ. Referentie. Mate van. Studie type n Patiënten kenmerken en. Interventie Controle Uitkomstmaten. Resultaten. Overige opmerkingen. bewijs. inclusie criteria. Follow-up (30/46.

Abcessen bij gecompliceerde diverticulitis - Richtlijn

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers Bij geperforeerde diverticulitis is het laatste deel van de dikke darm ontstoken, en is een gaatje in de darm ontstaan. Bij een nieuwe behandeling wordt de buik met een kijkbuis onderzocht en alleen schoongespoeld met water. Hilko Swank concludeert dat deze nieuwe aanpak veelbelovend is, maar niet voor alle patiënten geschikt lijkt

Antibiotica bij behandeling diverticulitis - Richtlijn

Deze richtlijn kan door artsen gebruikt worden als naslag. Diverse behandelstrategieën. In het tweede deel van het proefschrift gaat Caroline in op de verschillende behandelstrategieën voor patiënten met terugkerende diverticulitis en het effect op de kwaliteit van leven na behandeling of operatie Definitieve versie - februari 2010 Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van acute appendicitis 6 BEHANDELING CONCLUSIES Niveau 1. x Laparoscopische appendectomie gaat gepaard met een lager percentage wondinfecties (3.6% versus 7.3%) dan open appendectomie, maar met een hoger percentage intra-abdominale abcessen (1.6% versus 0.6%)

PPT - De rol van bisfosfonaten bij behandeling van

Diverticulitis - Het Acute Boekj

Diverticulose staat in de top 5 van de meest kostbare gastro-intestinale aandoeningen (2). 10-30% van de mensen met diverticulose ontwikkelen diverticulitis (3). Complicaties (perforatie, abces, fistels of darmobstructie) na een eerste episode komen bij de minderheid voor Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Inflammatoire Darmziekten bij Volwassenen. Utrecht: 2009 . De actualisering van Diverticulosis en diverticulitis coli is gerealiseerd door Saskia Tabak, diëtist Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), mede namens het diëtistennetwerk Maag Darm Lever. Richtlijn Cellulitis en Erysipelas 2013.pdf. Multidisciplinaire Richtlijn cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2013 Diverticulitis; Auteurs; Terug naar zoekscherm. Acute pancreatitis. MDL ; Acute pancreatitis ; Laatste update: 10-04-2017 . afdrukken als pdf opslaan . toevoegen aan favorieten updates ontvangen geef feedback . Algemeen. Diagnose acute pancreatitis bij twee of meer van onderstaande verschijnselen: Serum. Richtlijn Diagnostiek en behandeling Acute Diverticulitis van het Colon . READ. patiënt met de verdenking op een diverticulitis kan worden volstaan met een echografie? In de. OPTIMA studie van Nederlandse bodem (Laméris, 2009) werden verschillende diagnostische. strategieën.

Richtlijnen MD

Diagnostiek en behandeling acute diverticulitis van het

Pagina- en regelnummer Commentaar (P30 - P68) Module 2.1 Behandeling ongecompliceerde diverticulitis: bijzondere patiëntengroepen (P69 - P75) Module 2.2 Behandeling ongecompliceerde diverticulitis: dieet (P76 - P84) Module 2.4 Behandeling ongecompliceerde diverticulitis: antibiotic 98 a Richtlijn Diagnostiek en behandeling acute diverticulitis van het colon (2012) (www.mdl.nl) Systemic review of evidence and consensus on diverticulitis: an analysis of national and international guidelines. Vennix S, Morton DG, Hahnloser D, Lange JF, Bemelman WA. Colorectal Dis 2014;16:866-7

NHG-Standaard Diverticulitis Huisarts & Wetenscha

 1. Laatst gewijzigd : 2017-03-01, Versie: 3.0, Verantwoording: Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO), Type: Landelijke richtlijn
 2. Cholangitis: Breed spectrum antibiotica (volgens lokale richtlijn of SWAB richtlijn), ERCP met papillotomie en steenextractie < 24 uur. Bij ernstige comorbiditeit of niet slagen van ERCP kan percutane galwegdrainage worden overwogen. Bij goede kliniek, galafvloed en negatieve bloedkweken kunnen de antibiotica spoedig na ERCP worden gestaakt
 3. D3-Study group: DIRECT trial, a randomised clinical trial comparing operative with conservative treatment for diverticulitis recurrences Overweeg een electieve sigmoïdresectie bij patiënten met recidiverende diverticulitis of langdurig persisterende klachten na een episode van acute diverticulitis, en weeg hierbij patiëntkarakteristieken en patiëntvoorkeuren in mee
 4. De richtlijn Diagnostiek en behandeling acute diverticulitis van het colon is ontwikkeld op initiatief van het Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en gepubliceerd in 2010. MDR Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en Somatoforme Stoornissen
 5. NfN richtlijn PD gerelateerde infecties, 2012 Peritoneale dialyse gerelateerde infecties: preventie, diagnostiek en behandeling NfN Richtlijn 2012 Diverticulitis Cholecystitis Darmischemie Colitis Maag- of darmperforatie Colonoscopie, al dan niet met poliepectomi
 6. ontstekingen van uitstulpingen van de dikke darm (diverticulitis) ontsteking van de dikke en/of dunne darm bij bijvoorbeeld Colitis Ulcerosa of de ziekte van Crohn. Er zijn verschillende soorten darmoperaties. Afhankelijk van de plaats, aard en omvang van de afwijking wordt bepaald welke operatie voor u het meest geschikt is

Diverticulitis M99. NHG - Samenvattingskaart - 2011 Diverticulitis: ontsteking van één of meer divertikels van het colon. Differentiaaldiagnose: prikkelbaredarmsyndroom, appendicitis, colorectaal carcinoom, gastro-enteritis, obstipatie, inflammatoire darmziekte, pelvic inflammatory disease en torsie van een linkerovariumcyste Addendum Rectus diastase behorende bij de richtlijn Abdominoplastiek, dhr. F.E.J.A. Willemssen Acute buikpijn bij volwassenen, dhr. J.B.C.M. Puylaert en dhr. J.J. Stoke Laatst gewijzigd : 2010-05-08, Versie: 2.0, Verantwoording: Redactie Richtlijnen Palliatieve Zorg: richtlijnen voor de praktijk, Type: Landelijke richtlijn Sinds CRP-POCT in 2011 werd opgenomen in de NHG-richtlijnen Acuut Hoesten en Diverticulitis én er in 2015 een speciale multidisciplinaire richtlijn POCT (Point of Care Testing) in de huisartsenpraktijk kwam, passen steeds meer huisartsen deze vorm van diagnostiek toe

Divertikels en diverticulitis - Maag Lever Darm Stichtin

37 Richtlijn diverticulitis CRP > 20 mg/l ondersteunt diagnose (ongecompliceerde) diverticulitis bij verdachte kliniek Specificiteit is matig, dus; CRP< 20 mg/l maakt diverticulitis onwaarschijnlijk (d.d. niet inflammatoir zoals obstipatie) CRP > 100 mg/l maakt diagnose gecompliceerde diverticulitis aannemelijker Weinig evidence based afkapwaarden (experts opinions Richtlijn divertikelziekte (diverticulosis/ diverticulitis) 1/5 Diëtetiek Richtlijn divertikelziekte (diverticulosis/ diverticulitis) Inleiding Divertikels zijn kleine uitstulpingen van de darmwand in de buikholte. Op zwakke plekken drukt de darm naar buiten, vergelijkbaar . Nadere informati DNN - Richtlijn Diëtisten Nierziekten Nederland Preventie van Hepatitis B in de zorg voor geestelijk gehandicapten. NVAVG - Advies - 1991. Landelijke Transmurale Afspraak Diabetes mellitus type 2. NHG-standaard 'Diverticulitis' vanuit chirurgisch perspectief Herziening richtlijn diarree/Versie 3/23-10-2009 Pagina 4 99 tridium perfringens, Bacillus cereus 100 o parasitair: Giardia Lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium 101 acute appenciditis, diverticulitis 102 voedingsfactoren: 103 - excessief gebruik van vezels en fruit 104 - sorbitol 105 - melk en melkproducten (bij lactose-intolerantie NVDV - Richtlijn en samenvatting - 2017 Modulaire update 2017. Actinische keratose (AK) is de meest voorkomende potentieel premaligne huidafwijking. Premaligne wil zeggen dat zich hieruit na verloop van tijd een plaveiselcelcarcinoom (PCC) kan ontwikkelen

Ik heb diverticulitis Thuisart

Ischaemische colitis is de meest voorkomende vorm van gastro-intestinale ischaemie (50-60%). De incidentie is 5-40 per 100.000/jaar. In tegenstelling tot dunne darm ischaemie verloopt ischaemische colitis vaak milder en volstaat vaak een conservatief beleid De patiënte is op zaterdag 16 januari 2010 in verband met ernstige aanhoudende buikpijn opgenomen in het D te Groningen. Verweerder heeft haar onder behandeling genomen. Verweerder stelde de diagnose 'niet geperforeerde diverticulitis' (uitstulpingen in de darmwand, niet geopend) De commentaarfase voor de conceptrichtlijn Acute Diverticulitis is gestart. Tot en met 3 mei 2018 kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn. U kunt het commentaar in het commentarenformulier aangeven en per e-mail aanleveren aan de NVvR A patient with perforated diverticulitis resulting in peritonitis should undergo an operation; the optimal surgical strategy is currently under debate FREE 6 Nederlands tijdschrift voor geneeskunde urn:issn:0028-2162 urn:issn:1876-8784 Bohn Stafleu van Loghum 157 vol. 15 no. A6124 published urn:nbn:nl:ui:29-3a30258d-eae4-48a2-95e8-b4f312816463. Weloverwogen afgeweken van richtlijn en Farmacotherapeutisch Kompas. Verdedigbaar beleid. Afhankelijkheid van observaties van medewerkers verpleeghuis, het al dan niet delen ervan en het moment waarop dit gebeurt. Voldoende resultaten van recente nieronderzoeken

De prevalentie van divertikelziekte - uitstulpingen in (dikke) darm - neemt toe in Westerse landen. Momenteel zijn antibiotica vaak onderdeel van de conservatieve behandeling, terwijl harde bewijzen hiervoor ontbreken. Deze studie vergeleek de kosteneffectiviteit van een strategie met antibiotica en ziekenhuisopname versus een strategie zonder antibiotica van acute ongecompliceerde milde. Welkom bij het Nationale AntibioticaBoekje van de SWAB! De SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid, heeft een nationaal antibiotica boekje samengesteld, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn Introduction. Acute diverticulitis is a common diagnosis in developed countries that is associated with considerable healthcare costs 1-5.The incidence of perforated diverticulitis with purulent or faecal peritonitis (Hinchey grade III or IV) is increasing, emphasizing the need for cost‐effective emergency surgical management 6, 7.. In recent years, results have been published favouring. Deze richtlijn beveelt aan om niet routinematig antibiotica toe te dienen bij patiënten met acute, ongecompliceerde diverticulitis. Antibiotica zijn aangewezen bij patiënten met immunosuppressie, belangrijke comorbiditeit, ernstig inflammatoir syndroom of sepsis ( 7 )

Urineweginfecties NHG-Richtlijne

Richtlijnen SWAB SWA

 1. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 2. Acute diverticulitis van het colon: Behandeling gecompliceerde diverticulitis > Laparoscopische lavage bij Hinchey 3: 171002303: A multicenter randomized clinical trial investigating the cost-effectiveness of treatment strategies with or without antibiotics for uncomplicated acute diverticulitis (DIABOLO trial). Acute diverticulitis van het colo
 3. De NHG-Standaard Decubitus geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en preventie van deze aandoening. Decubitus is: iedere degeneratieve verandering van de huid en onder de huid gelegen weefsels ten gevolge van lokale inwerking van druk of schuifkrachten. 1 De Standaard betreft de decubitus die kan ontstaan bij (gehele of gedeeltelijke) immobiliteit. 2 Deze ontstaat op plaatsen waar.
 • Aanslag Micky Hoogendijk.
 • BMW F10 LCI.
 • Conjunctuur betekenis.
 • Wat is feodaliteit.
 • Slime Rancher multiplayer.
 • Eigen gedrag veranderen.
 • Latex op kunststof.
 • Vintage rings gold.
 • Nieuwe Audi.
 • Bioscoop Weert.
 • Noem een voorbeeld van een toepassing van microgolven.
 • Herinneringsring van trouwringen.
 • Constitution dnd meaning.
 • John Williams Vermogen.
 • Panacur bijsluiter.
 • Schuytgraaf Arnhem.
 • Santa Maria Maggiore Cappella Sistina.
 • Blokkers.
 • Neurochirurg opleiding.
 • Italiaanse tulband cake.
 • Ziekte van waldenstein.
 • Terras avondzon Amsterdam.
 • Gevonden katten Turnhout.
 • Zenuwpijn hoofdhuid.
 • Kat maakt wonden in nek.
 • Pc bouwen ontladen.
 • Flora Plant boter Review.
 • Samenvatting maken digitaal.
 • Chris Evans news.
 • PowerPoint animation slide.
 • Blokker voucher.
 • Vlag Nieuw Zeeland.
 • Aan Tafel Zaandam.
 • VI Live.
 • Third American Civil War.
 • New York op de wereldkaart.
 • Profeten.
 • 24 kitchen Koken voor een Week.
 • The Party movie 1968.
 • Cyste na ooglidcorrectie.
 • Kippen inenten kosten.